Sjukskrivning

Vad som gäller vid sjukdom regleras av både lagar och avtal.

Kvinna ligger nerbäddad i soffa.
Foto: Jens Lindström.

När du blir sjuk ska du sjukanmäla dig direkt till din arbetsgivare. Första sjukdagen får du ingen lön. Det kallas karensavdrag och har bestämts av regering och riksdag. Från och med andra sjukdagen får du sjuklön som är 80 procent av din vanliga lön.

Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna som du är sjuk. Om du fortsätter att vara sjuk ska du från och med 15:e sjukdagen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. 

Läkarintyg krävs efter en vecka

Om du är sjuk i mer än sju dagar ska du lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare. Det är ett krav för att få sjuklön från och med åttonde dagen.

Timvikarie och sjuk

Om du är timvikarie och får sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna kan du få sjukpenning från Försäkringskassan fr.o.m. 15:e sjukdagen.

Om du är timvikarie och inte får sjuklön från din arbetsgivare måste du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. För timvikarier som inte får sjuklön från arbetsgivare tillämpar Försäkringskassan samma regler som för arbetssökande.

Indragen sjukpenning?

Om Försäkringskassan meddelar dig att du inte får mer sjukpenning måste du gå till arbetsförmedlingen första vardagen efter att du mottagit brevet från Försäkringskassan och vara aktivt arbetssökande utan förhinder. Detta krävs för att skydda din sjukpenninggrundade inkomst (SGI) för att kunna få ersättning om du blir sjukskriven igen. Annars riskerar du att din SGI sätts ned till 0 kronor, och det drabbar även andra ersättningar. Detta gäller alla - även om du har ett arbete hos någon arbetsgivare. Det är arbetsförmedlingen som skall hjälpa dig här.

Ta även kontakt med din sektion i Kommunal och berätta om det som hänt. Kommunal kan sätta press på arbetsgivaren att ta sitt ansvar för din rehabilitering och även hjälpa dig som är medlem att överklaga Försäkringskassans beslut om det finns skäl att tro att beslutet är fel. Om du har en anställning ska du även kontakta din arbestgivare.

Se till att vi har rätt uppgifter om dig!

Glöm inte bort att registrera din inkomst och perioden för din sjukskrivning. Det påverkar hur mycket du betalar i medlemsavgift varje månad.

Du kan själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar