Diskriminering

Arbetet med att motverka diskriminering är en viktig uppgift för Kommunal. Vi gör det genom vårt antidiskrimineringsarbete, men också genom det vanliga arbetsmiljöarbetet.

Ingen ska bli sämre behandlad på grund av kön, ålder, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Diskriminering”.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar