Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Nytt verktyg ger mer koll på OSA

Bild som symboliserar verktyget OSA-kollen
OSA-kollen erbjuder sätt att tillsammans arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Foto: Kristofer Samuelsson
2018-04-26
Nu lanserar Suntarbetsliv OSA-kollen! Det nya verktyget hjälper arbetsplatser att jobba tillsammans med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Det har gått två år sedan Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter trädde i kraft. Syftet är att minska den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet. Men frågan som ställs är ofta: Hur gör vi? Hur jobbar vi konkret med frågorna på vår arbetsplats? Att diskutera hur vi mår och är mot varandra på jobbet är ju snäppet knepigare än att prata lyftteknik och bullernivåer.

Alla övningar är tänkta att göras i grupp och i dialog med varandra på arbetsplatsträffar. Samtidigt kan andra grupper ha nytta av materialet, liksom enskilda medarbetare som vill veta mer och kanske föreslå verktyget på sin arbetsplats.

Testa verktyget OSA-kollen!
 

Lätt att ta till sig

Jan Rehn är ombudsman på Kommunal och har varit med när verktyget tagits fram. Han tycker att OSA-kollen är ett lättöverskådligt verktyg som alla kan ta till sig.

Filmerna förklarar väldigt pedagogiskt och ger en stark igenkänningsfaktor för de flesta situationer. Det gör att diskussionen kan komma i gång direkt. Hur folk beter sig och är mot varandra är jättesvåra frågor. Men belyser vi och bemöter dem på det här sättet så blir folk medvetna utan att gräva för djupt, tycker Jan Rehn.

Han ser också en fördel i att OSA-kollen är lätt att ta till sig på kort tid. Det går att se en film på några minuter och därefter prata om den. Därmed går det att ha ett utbyte av verktyget på bara en kvart och komma rätt långt.

– Styrkan är också att vi parter gör det här tillsammans och att vi är ense om formuleringar. Det är jätteviktigt, fortsätter han.

Fyra sätt att jobba med OSA

Är du nyfiken på verktyget? Här är exempel på hur det kan användas på en arbetsplatsträff.

  • Se en film om vad OSA är och kan handla om. Prata efteråt om hur ni arbetar med OSA på er arbetsplats.
  • Gör gruppövningen ”Balanskollen” för att skapa balans mellan krav och resurser på er arbetsplats.
  • Använd en checklista för att gå igenom faktorer som har betydelse för arbetstidens förläggning.
  • Lyssna på ett poddavsnitt med tips på vägen för att förebygga kränkande särbehandling.

I aktivitetsbanken hittar du fler tips.

Vad är OSA-kollen?

OSA-kollen är ett kostnadsfritt digitalt verktyg från Suntarbetsliv som hjälper arbetsgrupper att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper er att uppfylla kunskapskraven. Det riktar sig till alla typer och storlekar av arbetsgrupper.

Verktyget består av två delar:

  • Förstå OSA. Här finns allt för att som skyddsombud eller chef få koll på vad organisatorisk och social arbetsmiljö är, vad föreskrifterna säger och hur detta integreras med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Jobba med OSA. Här finns olika aktiviteter utvecklade såsom gruppövningar, filmer och checklistor för att användas i grupp på en arbetsplatsträff eller liknande. Den som leder en aktivitet kan till exempel vara en chef, arbetsledare eller skyddsombud. Ett steg i taget jobbar ni tillsammans för att ta reda på nuläget, hur ni vill ha det hos er och hur ni kommer dit.

OSA-kollen är framtagen av Suntarbetsliv och kvalitetssäkrad gemensamt med parterna inom kommun- och landstingssektorn där Kommunal ingår.