Kommunal arbetar aktivt med att förebygga och motverka sexuella trakasserier


2018-11-06

Idag lanseras en checklista och enkät som ska hjälpa chefer och fackliga ombud att utreda samt förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är Prevent som tillsammans med arbetsmarknadens parter har tagit fram det kostnadsfria materialet.

I nya webbverktyget Förebygg sexuella trakasserier finns en checklista som hjälper organisationen att se till att rutiner och riktlinjer är på plats. Det finns också en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser. Dessutom finns exempel på policy och handlingsplan, och information om vad man kan göra om något redan har hänt.

Innehållet i webbverktyget utgår från diskrimineringslagstiftningen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbund har arbetat fram innehållet tillsammans för att det ska passa både arbetsgivare och anställda.

– Det är fortfarande många som inte känner till grundläggande lagar och regler om vad som gäller. Chefer och fackligt förtroendevalda är osäkra eftersom deras kunskaper inte är tillräckliga, och de vet inte hur de ska gå tillväga, säger Lisa Rönnbäck som är projektledare på Prevent.

Läs hela pressmeddelandet här.

Dela sidan