Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Kommunal är en del av initiativet "Schysst stall" som lanseras idag

Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen.
Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen.
Foto: Prevent
2019-03-11
Sveriges största hästorganisationer presenterar tillsammans med arbetsmarknadsparterna Kommunal, Almega och Gröna arbetsgivare initiativet "Schysst stall! – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen" för att tillsammans arbeta mot trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong i stallen.

En förstudie om sexuella trakasserier som har genförts av arbetsmiljöorganisationen Prevent
visar att kunskapen om sexuella trakasserier generellt är låg inom hästnäringen. Studien
visar även att det kan föreligga skeva maktförhållanden inom branschen och att det finns en
utbredd tystnadskultur. Detta är inte unikt för hästnäringen, men redan före #metoo valde
Sveriges hästorganisationer med hjälp av arbetsmarknadens parter att ta tag i frågan och
påbörja arbetet som lett fram till "Schysst stall".

– Vittnesmålen som kommit fram i vår förstudie och genom hästnäringens me too-upprop #visparkarbakut är bedrövliga. De visar att kunskapen om sexuella trakasserier generellt sett är låg och att man inte pratar om frågorna på arbetsplatsen. Det finns en utpräglad tystnadskultur när det gäller sexuella trakasserier. Många blundar för sanningen för att man inte vill att det ska vara så här, säger Anja Westberg, ombudsman på fackförbundet Kommunal.För att börja jobba för en förändring har nu Prevent tagit fram "Schysst stall – arbetet mot
sexuella trakasserier i hästnäringen", tillsammans med Sveriges hästorganisationer och
arbetsmarknadsparterna Kommunal, Almega och Gröna arbetsgivare..

www.schysststall.se får arbetsbetsgivare värdefulla verktyg i hur de kan arbeta
förebyggande mot kränkande jargonger, trakasserier och övergrepp. Arbetstagare och elever
får lära sig vilka krav man kan ställa på arbetsgivare samt vart man kan vända sig om man blir
utsatt. Om man arbetar som lärare finns ett rikt utbildningsmaterial som man kan
använda sig av.

– Med "Schysst stall" vill vi utbilda och informera om vad sexuella trakasserier är, hur arbetsgivare kan jobba förebyggande för att undvika att trakasserier förekommer och lära arbetstagare och elever vad de kan göra om de blir utsatta, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Vi som står bakom "Schysst stall" är med och arbetar för en nolltolerans mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Tillsammans kan vi sätta stopp för trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong i stallen.


Alla som är aktiva i ett stall – antingen som ägare, arbetsgivare, anställd, elev eller på annat
sätt engagerad – kan vara med och bidra. 

LÄS VAD DU KAN GÖRA HÄR!