Skorstensfejare/sotare

Sotare inspekterar och gör rent rökgasvägar i skorstenar och eldstäder.

Bild på man i svarta arbetskläder.
Foto: Ulf Palm.

Arbetsgivare är kommunala och privata sotningsföretag som sotar och kontollerar eldstäder och rökkanaler.

Arbetsmiljö

Sotaryrket har under lång tid förknippats med svåra arbetsförhållanden med sot, smuts och takarbete på hög höjd men deras arbetsmiljö har förändrats. Trots att arbetsmiljön har blivit bättre finns det flera områden inom arbetsmiljön som behövs förbättras som exempelvis exponering av sotpartiklar, kemikalier samt säkrare takskydd för att minska fallolyckor.

Kommunal arbetar aktivt med förbättringar i sotarnas arbetsmiljö, både på egen hand och i samarbete med arbetsgivarna. Läs mer om arbetet med att förbättra sotarnas arbetsmiljö.

Kommunals arbetsmiljögrupp har under hösten 2018 och våren 2019 arbetat med att kartlägga arbetsmiljön och riskerna som finns i branschen utifrån frågeställningarna, där skyddsutrustningen varit den stora delen i arbetet. Rapporten från det arbetet hittar du här.

Upphandlingar

Kommunernas upphandlingar pressar priserna. Kommunal vill förbättra upphandlingsförfarandet så att man även tar hänsyn till arbetsmiljö för våra medlemmar, vilket idag åsidosätts när endast kostnad är en faktor.

Utbildning

Grundutbildning för skorstensfejare är ett krav för att få arbeta som sotare. Skorstensfejarutbildning sker på MSBs skola i Rosersberg. Utbildningen är en öppen eftergymnasial utbildning på 20 veckor med praktiska och teoretiska delar. Utbildningen går även att läsa på distans, med vissa närvarokrav. 

Utbildade skorstensfejare med minst tre års erfarenhet i yrket kan söka vidareutbildning på 20 veckor till skorstensfejartekniker

Skorstensfejarnas understödsfond

Stiftelsens Skorstensfejarnas understödsfond delar ut bidrag till personer som är eller har varit skorstensfejare och som på grund av sjukdom, ålderdom eller annan orsak inte längre kan få en inkomst som skorstensfejare eller av något annat yrke. 

Den som har varit medlem i Svenska Skorstensfejeriarbetareförbundet eller som är eller har varit medlem i Kommunal kan söka bidrag från fonden. Det går också att söka medel för en anhörig till medlem eller fd medlem. Som anhörig räknas make, maka, sambo och bröstarvinge under 18 år.

Om du är intresserad av att söka medel från Skorstensfejarnas understödsfond kontaktar du Kommunal Direkt via e-post direkt@kommunal.se. Skriv ”Ansökningsblankett understödsfonden” i ämnesraden. Du kan också ringa Kommunal Direkt på telefon 010-442 70 00 och be dem skicka dig en ansökningsblankett.

Vad gör Kommunal?

Kommunal har tillsatt en intern arbetsgrupp för att se över och kartlägga arbetsmiljöproblem och ta fram förslag till förändringar, exempelvis ge bättre förutsättningar för takarbete och exponering av farliga ämnen.

Tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund även tillsatt en partsgemensam arbetsgrupp som ska ta fram arbetsmetoder och rutiner för bättre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar. Bland annat kan det handla om metod- och produktutveckling samt krav på myndigheter.

Kommunal är facket för dig som är sotare. Bli medlem här!

Dela sidan