Förman i djurstall

Förmannen ansvarar för djurskötseln i ett eller flera stall vid ett större lantbruksföretag, och är också chef över dem som arbetar som djurskötare.

Utbildning

Den som arbetar som förman har kompletterat sin naturbruksgymnasieutbildning i jordbruksinriktning med en kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) i Driftledning.

Kommunal är facket för förmän i djurstall.

Vad gör Kommunal?

Läs mer om Kommunals arbete inom branschen Grön sektor.

Kategorier

Dela sidan