Banförman på golfbana

Banförmannen leder övrig banpersonal i arbetet med skötsel av golfbanan.

Arbetsuppgifterna innefattar klippning, grönyteskötsel och service av maskiner samt en liten del kompetensutveckling och administration.

Kommunal är facket för banförmän på golfbana.

Utbildning

Banförmän på golfbana har genomgått gymnasieutbildning vid lantbruks- eller trädgårdsskola och har treårig golfbaneerfarenhet, alternativt en kortare golfbanekurs och en femårig erfarenhet av arbete på golfbana.

Vad gör Kommunal?

Läs mer om Kommunals arbete inom branschen Grön sektor.

Kategorier

Dela sidan