Hur gör jag om jag inte fått löneförhandla när jag fått ett nytt jobb?

Du får komma med ett löneanspråk. Våga ta diskussionen med arbetsgivaren om din lön, det både kan och bör du. Ta upp att ni inte har diskuterat lön, fråga vad lönen är baserad på. Tänk på att den lön du får vid en nyanställning inte kommer att kunna justeras märkbart längre fram, även om man ibland kan få det intrycket, utan du följer den kurva som hör till den lön du går in på. Därför är det extra viktigt att våga ställa krav på lönen vid nyanställning.

Dela sidan