Foto: Kommunal.

Underbemanning, omänskliga scheman, minutstyrning.

Skit fortsätter hända!

Skit händer

Det är absurt att se resultatet av den arbetstidsförläggning och minutstyrning som pågår runt om i landet just nu. Ofta är det konsulter eller tjänstemän som hanterar den och de vet inte hur jobbet fungerar. I stället för att de som arbetar i verksamheten får vara med och planera.  Det vill vi visa med den här kampanjen.

Scheman ska läggas av de som kan jobbet 

Schema och arbetstider har alltid varit viktiga frågor för medlemmarna i Kommunal. Den ordinarie personalen brukade ha mer inflytande över schemaläggningen. Men på senare år har det blivit allt vanligare med ohållbara scheman, som skapas över personalens huvuden, med hjälp av konsulter, bemanningshandböcker och centrala schemaläggare.  

Arbetsgivarna brukar kalla det för hälsoscheman. I praktiken handlar det om att på olika sätt pressa verksamheten och att färre ska göra mer. Många medlemmar får sina nattpass kortade och tvingas istället jobba fler nätter och helger. Det är vanligt att med kort varsel bli inkallad att arbeta på sin lediga dag. Många medlemmar tvingas gå med på så kallade resurspass, där de får rycka in på arbetsplatser långt bort från sin ordinarie arbetsplats. 

Schemaläggningen används för att försöka lappa ihop en underbemannad verksamhet och spara pengar. Det leder till att det saknas luft i schemat och att det saknas tid för verksamhetsutveckling, pauser och återhämtning. Det har inget med hälsa att göra. Tvärtom leder det till en ohållbar arbetsmiljö och det behöver också åtgärdas som ett arbetsmiljöproblem. 

Kommunal vill se ett stopp för det här. Personalen på arbetsplatsen måste få vara med och bestämma hur schemat ska se ut, eftersom det är dem som kan verksamheten bäst.  

Ingen ska behöva minutstyras 

9 av 10 som arbetar inom hemtjänsten arbetar idag under någon form av minutstyrning. Det här leder bland annat till att personalen inte hinner utföra sina arbetsuppgifter på utsatt tid, vilket är ett stort problem både för vård- och omsorgstagarna och för personalen.  

Det kan handla om att behöva göra 15–20 besök per arbetspass, hos uppåt 20 olika personer. Att få sitt schema för dagen i handen på morgonen utan att veta vad som väntar, och sen klara av att servera lunch eller duscha någon på 10 minuter och förflytta sig till någon annans hem på några få minuter och kanske behöva köra för fort på vägen dit. Att inte ens själv hinna gå på toaletten eller ta en kopp kaffe. Så är vardagen för de som jobbar i hemtjänsten och har strikta minutscheman.  

Kommunal kräver att den strikta minutstyrningen ska bort. Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande. Så skapas bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resursutnyttjande. 

Vård och omsorg går på knäna. Dags att göra verkstad av budgetöverskottet! 

En ny rapport från Kommunal visar att många verksamheter är kroniskt underbemannade. Underbemanningen har bidragit starkt till att äldreomsorgen är värst i klassen på sjukfrånvaro, sjukskrivningar och arbetsorsakade besvär. Att arbetsgivarna bemannar med enstaka timmar, deltidsarbetande och delade turer i schemat bidrar också. De otrygga anställningarna är mycket högre i äldreomsorgen, jämfört med hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort. Majoriteten av arbetstagarna arbetar deltid och drygt hälften av alla tvingas fortfarande att arbeta delade turer, med obetalda håltimmar mitt i passet. 

Kommunal vill se ett omedelbart stopp för att bemanningen styrs av kostnadspress, vinstdrift och minutstyrda arbetsmoment. Grundbemanningen i äldreomsorgen måste höjas – med fler tillsvidareanställda och utbildade kollegor. Personalen måste få hållbara arbetstider. Och verksamheten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande. Så skapas bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resursutnyttjande. 

Oavsett om verksamheterna bedrivs i privat eller offentlig regi är det våra lokalpolitiker som är ytterst ansvariga. De har möjlighet att förändra och skapa bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö i äldreomsorgen. De behöver se till att personalen får vara med och bestämma sina scheman. De behöver samarbeta med facket för att förbättra arbetsmiljön och bemanningen. Och de kan säkerställa att kommunens budgetöverskott går till rätt bemanning av verksamheten. 

Vad gör Kommunal? 

Den här utvecklingen måste stoppas. Medlemmarnas hälsa påverkas negativt samtidigt som välfärdssektorn riskerar att tömmas på kompetens. Alla ska kunna och orka jobba ett helt arbetsliv. 

Kommunal vill avskaffa (o)hälsosamma scheman och inför hållbara arbetstider. Ska välfärden fortsätta fungera krävs att arbetsgivarna tar sitt ansvar. Därför driver Kommunal de här frågorna i kollektivavtalsförhandlingar centralt och lokalt, med påverkansarbete gentemot politiker på riks- och lokalnivå, med opinionsarbete och självklart genom att hjälpa de enskilda medlemmar som råkar ut för skit på jobbet.  

Men en fackförenings styrka sitter i medlemmarna. Det är tillsammans vi gör skillnad på arbetsplatsen, i kommunen och i samhällsdebatten. Därför är att det viktigt att vi organiserar oss.  

Dela sidan