Hållbara arbetstider

Det är viktigt att ha hållbara arbetstider och ett schema som fungerar bra. Arbetstidsförläggningen på arbetsplatsen ska vara hållbar. Det ska finnas utrymme för återhämtning mellan och under arbetspassen. Dessutom ska verksamheten vara säker och fungera väl.

Det är viktigt att ni inom arbetslaget eller på arbetsplatsen är sampratade om hur just ni vill ha det och att ni gemensamt diskuterar era behov för att ni ska få möjlighet att utföra era arbetsuppgifter på bästa sätt och få ihop livet. För det är ju ni som är experterna på er arbetsplats, ni vet bäst.

Vad är hållbara arbetstider?

Alla ska orka och kunna jobba ett helt arbetsliv, och därför tycker Kommunal att:

  • jag ska kunna påverka och ha inflytande över mitt eget schema
  • mitt schema ska vara så förutsägbart och regelbundet som möjligt, så att jag kombinera arbetsliv och privatliv
  • mitt schema ska göra att jag får en dygnsvila då jag kan återhämta mig och sova tillräckligt, varje dygn
  • mitt schema ska göra att jag får en veckovila och jag har möjlighet till ett socialt umgänge.

När ni arbetar med schemafrågor och arbetstidsförändringar finns det ett bra stöd som lutar sig på arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och kollektivavtalen. Detta är kopplat till skyddsombudens uppdrag men arbetsplatsombudet behöver vara involverat i detta arbete. 

Film: Tips till dig som är skyddsombud

Vad kan man som skyddsombud göra för att få en bättre arbetstidsförläggning på arbetsplatsen? Se vår film om hållbara arbetstider, där Lena Byström och Peter Larsson från Kommunals Arbetsplats- och avtalsenhet tipsar om hur du som skyddsombud kan hantera arbetstidsfrågor: 

Samla kollegorna

Skyddsombud tillsammans med arbetsplatsombud behöver samla de som arbetar på er arbetsplats och prata om just er arbetstid. Berätta om att ni tillsammans bygger facklig styrka genom att alla på arbetsplatsen är medlemmar i facket. Berätta om att det finns stöd att få av sektion, avdelning och förbund. Är du medlem har du över en halv miljon personer i ryggen – medlemmarna i Kommunal.

För skyddsombud

Arbetstidsförläggningen är hårt knuten till arbetsmiljöarbetet och den lagstiftning som finns kring det. Det är därför viktigt att skyddsombud, sektion och avdelning kan arbeta tillsammans för att bemöta schemaläggningsfrågorna som ett arbetsmiljöproblem.

För att underlätta arbetet med arbetstidsförläggningen finns ett antal verkyg och mallar: 

Kategorier

Dela sidan