Påverka din arbetsplats

Vad vill du förändra på din arbetsplats? Fungerar inte schemat för er? Skulle ni behöva arbetskläder? Behövs det bättre bemanning? Det är du och dina kollegor som vet vad som fungerar på arbetsplatsen, och vad som inte gör det. Om det ska bli en förändring, börjar den hos er. Kommunal är ert stöd i arbetet.

Hur börjar vi?

Det första steget är att prata med dina kollegor! Ofta upplever många samma problem. Ju fler ni är, desto lättare är det att få chefen att lyssna och skapa förändring.

När ni är överens om vad som behöver förändras, kan ni gå vidare och fundera över hur problemet kan lösas. Om det till exempel gäller ett bättre schema, finns det inget som hindrar er från att själva ta fram ett förslag som fungerar med arbetsplatsens behov och som passar er bättre.

Tips! Din sektion kan hjälpa er att komma igång med förändringsarbetet, vara bollplank och ge stöd och verktyg. 

Logga in på Mina Sidor för att hitta kontaktuppgifter till din sektion.

Fler är starkare - behöver ni bli fler?

Även du som jobbar i en mindre grupp eller ensam ska kunna påverka. Kommunal kan hjälpa till att ordna ett möte för alla i samma område och yrke som du, så kan ni få inspiration, tips och stöd av varandra. 

Logga in på Mina Sidor för att hitta kontaktuppgifter till din sektion.

Bli skyddsombud

Ingen kan mer om arbetsmiljön på jobbet än du och dina arbetskamrater. Ni vet vad som behöver förbättras eller förändras. Kanske borde ni få arbetskläder, se över schemat eller utöka bemanningen? Just sådana frågor arbetar skyddsombudet med. Som skyddsombud kan du låta dina expertkunskaper blomstra. Den personliga utvecklingen får du på köpet.

Som skyddsombud har du dina arbetskamraters förtroende att föra deras talan i olika arbetsmiljöfrågor. Tillsammans diskuterar ni vad som behöver förändras, och i samtal med chefen arbetar du för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda. Behöver du mer stöd finns alltid ditt huvudskyddsombud eller din sektion där för dig.

Rapportera tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan till exempel vara brister i planeringen som gör att du inte kan ta lunch, för få kollegor på jobbet som gjorde att du fick en alldeles för tung arbetsbelastning eller ett blött golv som du hade kunnat halka på.

Att rapportera tillbud är viktigt för att arbetsgivaren ska kunna förbättra arbetsmiljön.

Dela sidan