Påverka din arbetsplats

Vad vill du förändra på din arbetsplats? Fungerar inte schemat för er? Skulle ni behöva arbetskläder? Behövs det bättre bemanning? Det är du och dina kollegor som vet vad som fungerar på arbetsplatsen, och vad som inte gör det. Om det ska bli en förändring, börjar den hos er. Kommunal är ert stöd i arbetet.

Hur börjar vi?

Det första steget är att prata med dina kollegor! Ofta upplever många samma problem. Ju fler ni är, desto lättare är det att få chefen att lyssna och skapa förändring.

När ni är överens om vad som behöver förändras, kan ni gå vidare och fundera över hur problemet kan lösas. Om det till exempel gäller ett bättre schema, finns det inget som hindrar er från att själva ta fram ett förslag som fungerar med arbetsplatsens behov och som passar er bättre.

Tips! Din sektion kan hjälpa er att komma igång med förändringsarbetet, vara bollplank och ge stöd och verktyg. 

Logga in på Mina Sidor för att hitta kontaktuppgifter till din sektion.

Fler är starkare - behöver ni bli fler?

Även du som jobbar i en mindre grupp eller ensam ska kunna påverka. Kommunal kan hjälpa till att ordna ett möte för alla i samma område och yrke som du, så kan ni få inspiration, tips och stöd av varandra. 

Logga in på Mina Sidor för att hitta kontaktuppgifter till din sektion.

Bli arbetsplatsombud

Är du intresserad av att engagera dig lite mer? Kanske funderar du på vad det innebär att vara arbetsplatsombud? Som arbetsplatsombud får du förtroendet av medlemmarna på din arbetsplats att vara deras fackliga ombud. Du fungerar som en länk mellan medlemmarna, arbetsgivaren och Kommunal.

Du och dina kollegor vet vad som är bra på er arbetsplats – och vad som skulle kunna bli bättre. Du för medlemmarnas talan i viktiga frågor och kan föreslå och driva idéer. Du hjälper också till att informera om viktiga frågor från Kommunal. Du får allt stöd du behöver från din sektion eller Kommunal Direkt.

Rapportera tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan till exempel vara brister i planeringen som gör att du inte kan ta lunch, för få kollegor på jobbet som gjorde att du fick en alldeles för tung arbetsbelastning eller ett blött golv som du hade kunnat halka på.

Att rapportera tillbud är viktigt för att arbetsgivaren ska kunna förbättra arbetsmiljön.

Dela sidan