Vad gör ett listombud?


2021-11-09

Åsa-Linda Ludvigsson är bussförare och nyblivet listombud. Men vad gör egentligen ett listombud? Och vad skiljer det från andra förtroendeuppdrag? Vi pratade lite med Åsa-Linda om fackliga segrar och peppen inför sitt nya uppdrag som listombud.

Åsa-Linda Ludvigsson, bussförare och listombud, berättar om en facklig framgång
Åsa-Linda Ludvigsson, bussförare och listombud
Foto: Kommunal/Privat

Vad gör ett listombud?

– Jag är alldeles nytillträdd som listombud, men har jobbat nära vårt förra listombud och tidigare varit delaktig i processen. Som listombud är man med och granskar tjänstepaketen. Det vill säga att vi kollar att arbetsgivaren följer lag och avtal samt kollar att tjänstepaketen är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Hos oss har vi ett vinterpaket, ett sommarpaket och ibland även ett vår/höstpaket att granska. Vi är även med i granskning av tjänstegruppering, schemagruppering, årlig omplacering, riskbedömning av tjänstepaket och så vidare.

Vad är skillnaden mellan listombud och arbetsplatsombud/skyddsombud?

– Hos oss är det så att det skyddsombud som har tjänster och scheman som sitt skyddsområde även blir listombud, då det ligger närmast till hands. Vi är fyra stycken skyddsombud på min arbetsplats, som har delat upp de olika skyddsområdena mellan oss.

– Jag har, förutom att vara listombud och ha hand om tjänster och scheman, även toaletter på ändstation som mitt skyddsområde. Som listombud är det jag som ansvarar för att ovan angivna saker blir gjorda på bästa sätt. Sen tar vi självklart hjälp av varandra då det ibland är bra att vara fler personer som hjälps åt att granska.

Berätta om en ”seger” i listombudsvärlden?

– Som ny i rollen, har jag själv inte hunnit med några segrar. Men på vår arbetsplats har vi tidigare  lyckats få ner ramtiden från 13 timmar till 11,5 timmar i utbyte mot en något kortare paus. En stor seger!

Vilket är ditt bästa tips till en medlem som har problem med oschyssta scheman?

– Börja med att ta upp problemet med din närmsta chef. Spara och dokumentera allt det du anser är osjyst, och kontakta din lokala förtroendevalda för att gå igenom materialet.

– Men en av de allra viktigaste sakerna är att se till att vi blir fler medlemmar! Och att fler påtalar de problem som finns, att man dokumenterar och sparar det man hittar samt skriver ner vad man anser är osjyst och gärna tänker ut förslag på åtgärd. Ju fler som inkommer med dokumentation, desto mer har vi att gå på för att påvisa fel och brister.

Vad gör du just nu i ditt jobb?

– Just nu är det ganska lugnt på listombudsfronten, men i december drar det igång inför den årliga sökningen. Annars kör jag buss för det mesta, om jag inte sitter på fackexpeditionen eller är på andra uppdrag i mitt förtroendeuppdrag.

– I detta nu planerar jag inför trafikmånaden november inom trafiken, där jag ska ut och värva och diskutera just frågor rörande ramtid, tjänster och scheman.

Och – vad är det roligaste i ditt uppdrag som listombud?

– Att kunna vara med och påverka vår arbetsmiljö. Det känns oerhört spännande att få ta sig an uppdraget som listgranskare, eftersom jag brinner för vår arbetsmiljö och en stor del av vårt arbete påverkas av våra tjänster och scheman.

Dela sidan