Tillgång till toalett är ingen skitsak


2019-11-29

Behov av att gå på toaletten under arbetsdagen? För de flesta är det inte ens en fråga. Förmodligen har vi inte ens tänkt på att det skulle vara problem. Men vi har yrkesgrupper som har stora utmaningar när det gäller att ha tillgång till toalett. Därför kräver Kommunal Avdelning Skånes representantskap i ett uttalande att alla ska ha tillgång till en toalett under sin arbetsdag.

Tina Christensen avdelningsordförande i Skåne
Kommunal Skånes representantskap kräver att alla yrkesgrupper ska ha tillgång till toalett under arbetsdagen
Foto: Monica Brundin Danielsson

- Vi skriver snart 2020 och det är rimligt att alla ska kunna göra sina behov på ett värdigt sätt och utan att det skapar stress under arbetsdagen. Störst problem har de som jobbar i hemvården och de som är bussförare. Det här måste bara lösas, säger Tina Christensen, avdelningsordförande i Kommunal Skåne.

Uttalande från Kommunal Skånes representantskap 28 november 2019

Det har nyligen varit den internationella världstoalettdagen. En officiell FN-dag i syfte att uppmärksamma hur viktigt det är med toaletter.

Varför pratar vi om det? Ur Kommunals horisont finns det ett antal perspektiv. Naturligtvis det internationella. Det solidariska. Det som säger att två miljarder människor i världen saknar en fungerande toalett. En realitet som leder till sjukdomar eller att unga flickor inte kan gå till skolan när de menstruerar. En hälsofråga och en jämställdhetsfråga.

Ur det svenska perspektivet organiserar Kommunal ett antal yrkesgrupper som berörs av antingen bristen på toaletter eller det faktum att vi genererar cirka 7 000 ton felspolat skräp varje år. Skräp som de som arbetar på reningsverken får ta hand om, bomullstussar, kemikalier, våtservetter, kondomer, tops.

Här i Skåne har vi stora arbetsmiljöproblem i två personalgrupper – hemtjänsten och bussförarna. Medan de flesta andra kan gå på toaletten när det behövs, måste de här två grupperna leta efter toaletter. Kanske besöka ett bibliotek eller fråga hos en brukare om de kan använda toaletten. Det vittnas om bussförare som får göra sina behov i en buske oavsett om det handlar om att kissa eller byta mensskydd.

Det är inte värdigt att vi 2019 ens ska behöva diskutera frågan. Det är inte värdigt att tvingas sätta sig i en buske eller ställa sig bakom en busskur vid landsvägen. Det är inte värdigt att i ett stressat minutschema ta svängen om biblioteket för att uträtta sina behov.

Kommunal avdelning Skånes representantskap kräver att alla som arbetar, oavsett var de arbetar och med vad, på ett anständigt och hygieniskt sätt ska ha tillgång till toalett.

Dela sidan