Årets handledare på regional nivå arbetar i Bollnäs


2018-12-11

Varje år utses årets handledare i Vård- och omsorgscollege på lokal, regional och nationell nivå. Anna Persson, som arbetar på Kvarnvägen 4 i Bollnäs, har nu utsetts till vinnare i regionen och firades med blommor, choklad och diplom.

Årets handledare i Bollnäs
Årets handledare i Bollnäs
Foto: Bollnäs kommun

– Jag känner mig hedrad och jätteglad! Jag ser det som mitt kall att få mina elever att växa som personer, säger Anna Persson.

Anna arbetar på Kvarnvägen 4, en gruppbostad där elever med olika funktionsnedsättningar bor, har vunnit titeln Årets handledare i regionen med motiveringen:

”Anna Persson visar eleven ett förtroende och en tillit. Hon får eleven att känna sig som en i arbetslaget. Genom att förbereda eleven på vad som ska göras och varför det ska göras, genom att visa att hon tror på elevens förmåga att genomföra insatser får hon eleven att utvecklas mot de kunskapsmål som finns för APL-perioden. Anna är skicklig på att se varje elevs individuella behov och vilka nycklar hon behöver använda för att få eleven att utvecklas. Hon har även ett stort tålamod vilket ger eleverna möjlighet att få misslyckas och sedan lyckas.

Anna Persson är noga med att hela tiden visa HUR man får brukare mer självständiga och HUR man som personal uppmuntrar till självständighet och ökat självförtroende hos brukarna. Hon har ett arbetssätt som gör att man känner sig trygg, hon uppmuntrar och pushar både brukare och elever till att tro på sig själva och därigenom utvecklas.

Anna Persson är noggrann med det praktiska: att boka tid för trepartsamtal, se till att schema finns mm. Hon är också påläst och informerad om kunskapskraven och målen med APL-perioden (arbetsplatsförlagt lärande). Eleverna känner att hon bryr sig om hur de klarar skolan. Anna Persson har en förmåga att höja eleven genom att arbeta salutogent; hon bygger eleven från den plats eleven befinner sig, hon ser elevens förmågor och arbetar utifrån dem.”

Hur utses Årets handledare?

Årets handledare utses på tre nivåer; lokal, regional och nationell. Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet och som har varit ute på APL (Arbetsplatsförlagt lärande) får chansen att nominera handledare. En grupp från det lokala Vård- och omsorgscollege utser vilken handledare som vinner lokalt. De lokala vinnarna blir nominerade till att utses till Årets handledare regionalt. Vinnaren i respektive region blir i och med det nominerad till att bli Årets handledare nationellt.

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolan, privata och offentliga arbetsgivare och Kommunal som stöttar i frågor som gäller arbetsplats och anställning. Syftet är att säkerställa att vi har en bra utbildning.

På Vård- och omsorgscollege diskuteras frågor som exempelvis arbetsplatslärande, handledare, arbets- och studiemiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetens, inkludering och jämlikhet. Allt detta för att skapa förutsättningar för att få eleverna ska få jobb efter utbildningen, kunna utvecklas vidare på arbetsplatsen och vara en bra medarbetare för kollegor och brukare eller patienter.

Dela sidan