Kommunal vill att personalen övertas i upphandling, Kungsbacka


2016-02-16

Inom kort kommer en upphandling av Kungsbackas busstrafik samt skolbussen att utföras, med trafikstart i halvårsskiftet 2017. Kommunal förväntar sig att Västtrafik och Hallandstrafiken, som ansvariga utförare av upphandlingen, ställer krav på att personalens anställningar övergår till det vinnande företaget. Därför har vi skrivit följande brev till de politiker som sitter i Hallandstrafikens och Västtrafiks styrelser.

Personalen ska övertas vid upphandlingar av kollektivtrafik

I februari 2016 kommer en upphandling av skolbusstrafik att utföras, med trafikstart i halvårsskiftet 2017. Kommunal förväntar sig att ni som ansvariga politiker ställer som krav att personalens anställningar övergår till det företag som vinner upphandlingen. Det gäller i den förestående upphandlingen, såväl som de som kommer i framtiden.

Kommunal släppte i slutet av 2015 rapporten ”Men vem kör egentligen” som brett analyserar upphandlad busstrafik. I centrum står hur dagens upphandlingar skapar otrygghet och problem för trafikens anställda. Det påstås ibland att bussförare är ett av de tryggaste yrken som finns. Men är det ”tryggt” när man som anställd förlorar sitt jobb då en upphandlad trafikperiod löper ut, så att man tvingas söka om jobbet på nytt. När de anställda sedan söker om sina tjänster hos den nya entreprenören, kan de mötas av krav på att ”provjobba” och, istället för tillsvidaretjänster, erbjudas otrygga visstidsanställningar. Med tanke på de svårigheter som idag finns att rekrytera personal är detta en fullständigt absurd hållning. Det finns en stor brist på utbildade bussförare. Vi behöver därför förbättra arbetsvillkoren och göra branschen mer attraktiv – inte tvärtom.

Regeringen har uttalat att man tänker åtgärda brister inom den offentliga upphandlingen. I väntan på dessa förbättringar måste våra politiker i Hallandstrafikens styrelse säkra personalens anställningstrygghet. Som ansvarstagande politiker innebär det att införa krav på personalövertagande i trafikupphandlingar. Kravet innebär att företagen ges samma förut-sättningar att konkurrera, samtidigt som personalen får en anständig anställningstrygghet.

En del invänder att frågorna om anställningstrygghet och villkor endast bör hanteras inom ramen för kollektivavtal. Men parterna kontrollerar inte upphandlingarna och dess krav. Det viktiga arbete som görs mellan parterna kan därför aldrig fullt ut garantera personalens anställningstrygghet. Risken finns till exempel alltid att en aktör utan kollektivavtal vinner kontraktet. Därför behöver personalövertagandet säkras även genom krav i den enskilda upphandlingen.

Nästa invändning är att krav på personalövertagande skulle vara olagligt. Här säger olika jurister olika. Men regeringen har varit tydlig med att man anser att kraven är lagliga, och gett sin myndighet i uppgift att tydliggöra hur man ska göra. Att då lokalt stå bredvid och skylla på juridiken är inte att ta ansvar inför länets medborgare.

Jag vet att du som ansvarig politiker värnar om att länets invånare ska ha en säker och trygg kollektivtrafik. Därför är det enda rätta att se till att personalövertagande finns med i upphandlingsunderlag. Det är du som politiker som har möjlighet att ge arbetsgivaren de resurser som behövs för att Kommunals medlemmar i trafiken ska få de bästa förutsättningarna för att sköta sina arbeten.

Eva Kärrman, Ordförande, Kommunal Väst

Lasse Selander, Regionalt fackligt ombud, Kommunal Väst

Ann-Louise Lundqvist, Ordförande, sektion Kungsbacka, Kommunal Väst

Martin Andreasson, Skyddsombud, Kommunal Väst

Brevet skickades till Hallandstrafikens styrelse den 20 januari 2016 och till Västtrafiks styrelse den 6 november 2016.

Dela sidan