Städarnas dag 2021 – högre löner och fler kollegor behövs


2021-12-03

Måndagen den 6 december är det städarnas dag. Lokalvårdaren och skyddsombudet Susanne Wester har arbetat i branschen i snart 22 år. Om Susanne kunde så skulle hon hylla alla städare, dagen till ära, genom att höja allas löner, till nivåer som speglar den faktiska arbetsbördan.

Lokalvårdare med städvagn
Foto: Kommunal

Det är ett välkänt faktum att lokalvårdare och städare har ganska låga löner i förhållande till arbetet de utför varje dag. Städare har ofta tunga och kroppsligt ansträngande arbetsuppgifter, men får tyvärr oftast rätt dåligt betalt. Detta trots att inte en enda verksamhet skulle kunna fortsätta att fungera ordentligt utan deras gedigna arbete. Det är deras förtjänst att andras arbetsplatser kan stoltsera med rent, snyggt och i ordning. Och under pandemin städar de dessutom bort smittan och minskar spridningen av ett potentiellt dödligt virus. Vi har städarna att tacka för mycket!

Bra kollegor är det första och viktigaste

Susanne Wester är en av alla oumbärliga lokalvårdare som bidrar till en god arbetsmiljö för så många. Susanne arbetar på Lindholmens tekniska gymnasium och är anställd av Göteborgs Stad. I yngre år arbetade Susanne som kanslist, men tröttnade på kontorsarbetet och fick efter barn och föräldraledighet anställning som lokalvårdare. Sedan dess har hon valt att stanna kvar i branschen.

– Tryggheten i ett fast jobb och i en fast inkomst har gjort att jag stannat. Det var särskilt viktigt när barnen var små, eftersom jag var ensamstående, säger Susanne.

Hon berättar att hon trivs på sitt arbete särskilt tack vare att hon har så bra kollegor.

– Det är det första och viktigaste av allt, i alla jobb – att man har bra arbetskamrater som man kan prata med och skratta ihop med. Och att veta att det alltid finns någon som ställer upp och hjälper en om man behöver det, är värt så mycket.

Större arbetsbörda efter nybyggnation

Susanne berättar dock att hennes arbete har blivit tyngre och mer omfattande efter att man byggde en helt ny skola.

– Vi har fått ett mycket större arbetsområde, och i dag måste jag stressa ganska mycket för att hinna med allt. Förut kunde vi göra saker i lagom takt och också hinna hjälpa till på andra plaster om det behövdes. I dag finns inte den möjligheten.

Vad behövs för att arbetsmiljön och förhållandena ska bli bättre?

– Vi behöver bli fler. Om vi skulle få ytterligare en kollega så skulle man hinna andas emellanåt. Jag tar upp frågan på varje arbetsplatsträff. Chefen skyller på ekonomin och säger att de inte får lov att anställa fler. Men det senaste nu är att man i alla fall lovat att titta närmre på detta efter nyår. Så vi hoppas.

Vilken är den mest brinnande fackliga frågan för lokalvårdarna?

– Det är arbetsbelastningen, helt klart. Det är oftast det som korridorsnacket handlar om – att det är slitsamt och för mycket att göra. Vi är underbemannade. Om man kan anställa fler lärare, så borde man kunna anställa fler lokalvårdare. Jag förstår att lärarna behövs, men det gör lokalvårdarna också. Det skulle betyda så mycket för arbetsbelastningen om vi fick mer hjälp. Då skulle man kunna dela upp arbetet på ett helt annat sätt.

Man kan aldrig räkna bort oss.

Hur viktigt är det att vara medlem i Kommunal?

– Jag tycker det är jätteviktigt. Mina kollegor frågar ofta varför man ska vara med, och då brukar jag säga att det är bra om det händer något och man behöver hjälp. Jag blev skyddsombud efter lång övertalning. Intresset för uppdraget på min arbetsplats var tyvärr väldigt litet, men nu när jag har uppdraget så vill jag verkligen fortsätta. Frågan om underbemanningen är så viktig.

Hur kan man höja yrket så att fler inser hur viktiga städarna är?

– Jag tycker att det är viktigt att tänka på att man aldrig kan räkna bort oss. Om lokalvårdarna är borta en eller två dagar så märks det direkt. Vi borde ha en högre status än vad vi har. Folk går ofta runt och säger att vi är så bra och att vi behövs, men sedan då? Det är bara ord.

Vad skulle du välja att förändra för din yrkesgrupp om du hade obegränsade resurser och mandat att förbättraen sak för alla dina kollegor?

– Jag skulle se till så att alla lokalvårdare fick mer i lön. Vi utför ett mycket tungt arbete och vi har inte rättvisa löner för det jobb vi gör.

100 % Kommunal = tårta

På frågan hur Susanne och hennes kollegor ska fira städarnas dag, svarar hon att hon inte vet om det blir något firande. Men i slutet av intervjun framkommer det att de faktiskt har hundra procents organisationsgrad på Susannes arbetsplats – alla är medlemmar – vilket innebär att Kommunal Väst bjuder på tårta, på "rätt" dag och allt! Så nu blir det tårtkalas på städarnas dag för Susanne och hennes kollegor, på Lindholmens tekniska gymnasium.

Dela sidan