Slopad minutstyrning i Karlstads hemtjänst


Sjuktalen hos hemtjänstpersonalen i Karlstad kommun var höga. Men ett politiskt beslut - som rimmade väl med Kommunals vilja - skapade en förändring i rätt riktning. -Nu mår man bättre, säger huvudskyddsombudet Lotta Karlsson.

En leende kvinna som arbetar inom omsorg
Foto: Fredrik Sandin Carlson

För medlemmarna i Kommunal är hållbara arbetstider en mycket viktig fråga. Många arbetsgivare ägnar sig tyvärr åt precisionsbemanning och minutstyrning - det skapar helt oacceptabla arbetsdagar.  Att få ett schema som ger personalen tillräcklig återhämtning är något som medlemmar i Kommunal ständigt kämpar för runt om i landet. 

Därför var det glädjande att politikerna i Karlstad hösten 2022 beslutade att testa ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten.  Kommunal har funnits med under processen och samverkat med kommunen.

-  Testet slog väl ut. Man mår bättre när man inte behöver springa och stressa mellan kunderna, säger medlemmen och huvudskyddsombudet Lotta Karlsson.

Det är svart på vitt att man blir friskare av det här. Sjuktalen har sjunkit.

Lotta Karlsson, huvudskyddsombud för Kommunal.

Efter en utvärdering blev testet en permanent lösning och minutstyrningen är nu slopad inom alla hemtjänstgrupper i Karlstad kommun. Nu har de anställda större möjlighet att styra över sin arbetsdag, vilket skapar en lugnare situation för både kunderna och personalen. 

– Jag är fascinerad över hur snabbt vi har kunnat se en effekt hos de vi finns till för, säger Marita Taserud, verksamhetschef hemtjänsten, Karlstads kommun, till kommunens hemsida. 

Hållbara arbetstider är en fundamental förutsättning för att kunna och orka jobba ett helt arbetsliv.  Därför driver Kommunal frågan om att få bort minutstyrningen inom vård och omsorg.

- Det här känns bra, eftersom det är svart på vitt att man blir friskare av det här. Sjuktalen har sjunkit, säger Lotta Karlsson. 

Modellen i Karlstad bygger på att arbetsgivaren har skapat mindre grupper utifrån geografiska områden, så att de som har beviljad hemtjänst ska möta så få nya ansikten som möjligt. Samtidigt har kommunen infört en fast omsorgskontakt. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar