Foto: Kommunal.

Underbemanning, omänskliga scheman, minutstyrning.

Det funkar inte!

En bra välfärd skapas när de som ska göra jobbet har goda förutsättningar. Idag gör underbemanningen dessa samhällsviktiga, meningsfulla, svåra och ofta roliga yrken nästintill omöjliga. Kommunal kräver fler kollegor i välfärden. Gå med i facket – tillsammans kan vi förändra!

Vad gör Kommunal?

Så här kan det inte fortsätta! Därför vill Kommunal: 

  • Öka bemanningen i välfärden
  • Införa hållbara arbetstider
  • Avskaffa (o)hälsosamma scheman

Vi driver de här frågorna i kollektivavtalsförhandlingar centralt och lokalt, med påverkansarbete gentemot politiker på riks- och lokalnivå, med opinionsarbete och självklart genom att hjälpa enskilda medlemmar som kommit i kläm på jobbet.   

Men vår styrka som fackförening är medlemmarna! Det är tillsammans vi gör skillnad på arbetsplatsen, i kommunen och i samhällsdebatten. Därför är att det viktigt att vi organiserar oss.   

Scheman ska läggas av de som kan jobbet 

Schema och arbetstider är viktiga frågor för medlemmarna i Kommunal och för verksamheten de jobbar i. Tidigare brukade personalen ha inflytande över schemaläggningen, men nu är det vanligt att scheman läggs med hjälp av konsulter och schemaläggningsprogram.

Ofta används schemaläggningen för att lappa ihop en underbemannad verksamhet vilket ökar pressen på personalen. Resultatet är att arbetsmiljön blir ohållbar och det blir svårt att göra ett riktigt bra jobb.  

Kommunal vill se ett stopp för det här! Personalen på arbetsplatsen måste få vara med och bestämma. Och arbetsgivarna måste förstå att de behöver anställa fler för att inte köra slut på personalen och riskera försämringar i verksamheten.

Ingen ska behöva minutstyras 

Nio av tio som arbetar inom hemtjänsten arbetar under någon form av minutstyrning. Detaljstyrning och för kort tid för arbetsuppgifterna blir ett stort problem för både vård- och omsorgstagarna och personalen.   

Det kan handla om att behöva göra 15–20 besök per arbetspass, hos uppåt 20 olika personer. Att få sitt schema för dagen i handen på morgonen utan att veta vad som väntar, och servera lunch eller duscha någon på 10 minuter. Att inte hinna gå på toaletten eller få stressa sig igenom viktig omvårdnad. Så är vardagen för de som jobbar i hemtjänsten och har strikta minutscheman.   

Kommunal kräver att den strikta minutstyrningen ska bort! Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande.

Att blunda för problem funkar inte!
Att blunda för problem funkar inte!

Frågor och svar om kampanjen

Varför har Kommunal tagit fram dessa filmer?

Medlemmarna i Kommunal utför tunga lyft, klär på snoriga barn, städar, lagar mat i varma kök, släcker bränder och räddar liv på jobbet. Många arbetar dessutom på obekväma tider – det handlar om alla dygnets timmar, året runt.  

Vi i facket ser sedan länge en skrämmande utveckling där olika typer av upphackad arbetstidsförläggning, minut- och konsultscheman, används av arbetsgivarna som ett sätt att hantera en alldeles för låg grundbemanning.  

Det leder till att personalen i välfärden får svårt att ta hand om sina barn eller ha ett socialt umgänge. Och vård- och omsorgssektorn har dubbelt så höga sjuktal som andra branscher. Det är inte en slump. Den här filmerna är ett sätt att uppmärksamma de orättvisorna.  

Vad vill Kommunal säga med reklamfilmerna?

Filmerna visar på det absurda i de scheman som blir resultatet av den arbetstidsförläggning och minutstyrning som vi ser på många platser runt om i landet. Ofta hanteras den av system, konsulter eller tjänstemän som inte vet hur jobbet fungerar, medan de som arbetar i verksamheten inte är med och planerar den.  

Varför är filmerna så skruvade?

Kommunal vill visa på det absurda i hur scheman och minutstyrning fungerar. Det är vanligt att medlemmarna i Kommunal behöver jobba delade turer, tolv timmar långa pass, varannan helg, tidig morgon direkt efter sen kväll etc – scheman som gör det omöjligt att återhämta sig på ett rimligt sätt. En arbetsdag i hemtjänsten kan bestå i att ge någon lunch på tio minuter eller att ha tre minuter för att förflytta sig från ett hem till ett annat.

Filmerna verkar skruvade, men verkligheten är faktiskt ännu värre. Det finns ingen tid till att hantera vardagshändelser som en ledsen pensionär eller någon som har ramlat. Det hinns inte med på utsatt antal minuter.  

Varför står en konstnär och skvätter färg på ett stort schema? 

Det kan ibland uppfattas som att schemaplaneringen sker på ett sådant sätt. Att personalens pass strös ut över dagarna på ett sätt som gör att det är svårt att få till en hållbar återhämtning och fritid. På vissa håll arbetar personalen till och med efter så kallade “robotscheman” som alltså är konstruerade utan mänsklig inblandning. Ett kort pass på morgonen, ett uppehåll på tre timmar och sen ett långt pass på kvällen. Nätter blandat med morgnar och eftermiddagar. Småskvättar - timmar här och där för att fylla hål i schemat. Det är många medlemmars vardag.   

Vad är det egentligen som händer i rummet med alla klockor och telefoner?

Här pekar vi på det absurda i dagens minutstyrning där många moment i arbetet är så hårt styrda i antal minuter, att det skapar en situation som varken är hållbar för vård- och omsorgstagare eller personal.  

Det kan handla om att behöva göra 15–20 besök per arbetspass, hos uppåt 20 olika personer. Att få sitt schema för dagen i handen på morgonen utan att veta vad som väntar, och sen klara av att servera lunch på 10 minuter och förflytta sig till någon annan på några få minuter och kanske behöva köra för fort på vägen dit. Helt enkelt en ohållbar arbetssituation.   

Är det inte stressigt även för cheferna som ska lägga scheman? 

Jo, det kan det absolut vara. Det är inget lätt jobb att få ihop en arbetstidsförläggning och det kan vara omöjligt att göra alla nöjda. Men det är enklare och blir bättre om man tar hjälp av de anställda på arbetsplatsplatsen. Om schemat gjordes i arbetsgruppen på arbetsplatsen tillsammans med chefen, och grundbemanningen höjdes, skulle belastningen minska även för cheferna.   

Vad är det för personer som sitter med huvudena nerstuckna i sanden?

Det ska föreställa makthavarna som inte tar ansvar för den situation som råder i vård och omsorg just nu. Makthavarna har möjlighet att förändra och skapa bättre arbetsvillkor, till exempel genom att ge facket mer inflytande och flytta arbetstidsförläggningen till de som bäst kan verksamheten. En tillräcklig grundbemanning är också en resursfråga – det behöver makthavarna ta ansvar för. 

Vad gör Kommunal för att förbättra villkoren inom vård och omsorg? 

Kommunal arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för medlemmarna på både kort och lång sikt. Det handlar om att förhandla fram bättre löner och villkor i kollektivavtalen, och om att säkra att enskilda medlemmar får rätt hjälp när det hänt något på jobbet.   

Lokalt tar vi dagligen strid för att arbetsgivarna ska följa både lag och kollektivavtal när de förlägger arbetstiden. Kommunal ser till att arbetsplatsombuden och skyddsombuden har rätt verktyg, så de kan fånga upp problem, lyfta dem och vid behov ta hjälp av sin sektion. Ska vi lyckas behöver många på arbetsplatsen vara medlemmar.  

Men, för att långsiktigt få till hållbara arbetstider behöver man vara tillräckligt många som gör jobbet – det behövs fler kollegor på många arbetsplatser. Därför försöker Kommunal påverka politiker och driva opinion både lokalt och nationellt för att påverka politiker och andra beslutsfattare. Tillsammans gör vi skillnad!    

Hur blir jag medlem i Kommunal?

Här kan du redan idag bli medlem i Kommunal för att bidra i kampen mot ohållbara arbetstider och dåliga villkor. Tillsammans är vi starka! 

Bli medlem

Läs mer om vad som ingår i medlemskapet

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar