Pandemin i sjukvården


2021-10-27

Inom sjukvården organiserar Kommunal bland annat undersköterskor, lokalvårdare, ambulanssjukvårdare och vaktmästare. I en ny rapport redovisas en intervjustudie som bygger på intervjuer med 13 sektioner inom Kommunal. Rapporten handlar om deras erfarenheter av att arbeta i pandemin i olika delar av Sverige.

Bild på kvinna med visir och munskydd.
Foto: Kommunal.

Coronapandemin har haft en enorm påverkan på sjukvården. Personalens insatser har varit centrala i hanteringen av pandemin. En kraftig omställning har krävts för att ställa om och upprätthålla vården. Medarbetare har fått göra enorma uppoffringar: de har jobbat extra pass, dubbelpass, övertid, regionen har anlitat tillfällig bemanningspersonal, anställt pensionärer och timavlönade, personalen har fått sin semester indragen och blivit omplacerad i nya verksamheter och på nya orter.

Det var kris innan och det är kris nu.

En kris kan såklart förväntas skapa behov av en högre arbetsansträngning. I rapporten beskrivs dock hur sjukvårdens förutsättningar att hantera en långvarig kris var bristfälliga redan från början: bemanningen var för låg långt innan pandemin och det fanns knappt någon beredskap när det gäller sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning. ”Det var kris innan och det är kris nu”, sammanfattar en intervjuad.

Det finns en enorm arbetsmiljöskuld efter en hög fysisk och psykosocial arbetsbelastning under en så lång period. Sjukvårdens arbetsgivare måste nu ta sitt ansvar och erbjuda personalen stöd och möjligheter till återhämtning. På längre sikt behövs det en riktig förändring: sjukvården kan inte förväntas fungera utan några som helst marginaler.

En hållbar bemanning är den viktigaste delen av sjukvårdens beredskap. Pandemin har understrukit vikten av rätt använd kompetens – inte minst undersköterskekompetens. Vårdpersonalen vill ha en möjlighet att använda hela sin kompetens och utvecklas i sitt yrke. Kommunikationen och ledarskapet måste fungera så väl i vardag som i kris. Pandemin har också varit en kurs i facklig samverkan för hela sjukvårdsorganisationen – krisen har visat hur viktigt det är att hela organisationen är med i omställningen.

Digitalt seminarium om rapporten

Det här ett digitalt seminarium om rapporten "Pandemin i sjukvården" som leds av rapportens författare, Mari Huupponen, utredare på Kommunal

Catharina Häggbom, sektionsordförande Universitetssjukhuset Karolinska och Pia Söderman, sektionsordförande Region Uppsala är båda med och berättar om sina egna och medlemmarnas upplevelser att arbeta under pandemin samt om sina pandemilärdomar.

Medverkar gör också Emily Holmes, professor, och Marie Kanstrup, doktor och legitimerad psykolog, båda vid Uppsala universitet (Marie Kanstrup är även verksam vid Karolinska Institutet) som berättar om pandemins konsekvenser till vårdpersonalens hälsa och sin forskning kring posttraumatisk stress hos vårdpersonal. Emily Holmes och Marie Kanstrup berättar även om sin interventionsstudie för personal som har arbetat i sjukvården eller äldreomsorgen under pandemin och har ofrivilliga, återkommande minnesbilder från vårdarbetet.

Vill du delta i studien? Information och anmälan via www.ekutp.se

Här hittar du rapporten från SBU om att förebygga PTSD. 

Och här hittar du SBUs rapport om att behandla PTSD.

Pandemin i sjukvården

Pandemin i sjukvården (pdf)

Kategorier

Dela sidan