Ombud med ärlighet och mod


2019-10-18

Han tackade ja av respekt för kollegorna och det förtroende de visade honom. Och så gillar arbetsplatsombudet och skyddsombudet Ali Rezai det han kallar huvudvärk, att få lösa problem och utvecklas som person och i sitt uppdrag.

- Jag är intresserad av lagar och regler och så har jag alltid varit sådan att jag sagt till och protesterat mot det som är orättvist.

Allt började för snart två år sen då Ali arbetade i en hemtjänstgrupp i Malmö där det var mycket problem. Kommunal besökte arbetsplatsen flera gånger och Ali var alltid den som höjde sin röst och vittnade om de bekymmer som fanns.

- Ingen annan vågade, säger Ali

- Men jag är inte rädd för konflikter och jag viker mig inte.

Efter ett flertal möten föreslog företrädarna för Kommunal Malmö vård och omsorg att Ali kunde bli arbetsplatsombud och skyddsombud på sin arbetsplats och strax därefter blev han vald av sina kollegor.

- Att våga är den stora utmaningen. Uppdraget kräver både ärlighet och mod. Men mycket handlar om hur man säger saker. Man kommer ingenstans med attityd, konstaterar Ali.

I dag arbetar Ali i en annan hemtjänstgrupp med andra utmaningar. En arbetsplats där Kommunal inte står högst i kurs. Alis recept för ökat förtroende och fler medlemmar, är att vara närvarande och skapa förändringar med avstamp i sitt förtroendeuppdrag. Bland annat uppmärksammade han att arbetsgivaren inte följde avtalet i fråga om ersättning vid förskjuten arbetstid.

Enligt avtalet ska förskjuten arbetstid, då arbetstagaren efter fråga från arbetsgivaren avviker från grundschemat, generera ett lönetillägg på 64 procent. Något som aldrig betalats ut på arbetsplatsen.

- Inte en enda chef i gruppen visste om det så de tog kontakt med HR som bekräftade att det jag sa var rätt. Så numera betalas tillägget ut men Malmö stad har sparat mycket pengar genom åren.

Genom sin närvaro och sin lyhördhet har Ali Rezai också medverkat till att ändra rutinerna vid tillbud och arbetsskada. Arbetsgivarens inställning var att ett tillbud eller skada som upprepades ändå bara skulle anmälas en gång. Så tyckte inte Ali och så tycker inte Kommunal.

- Arbetsgivaren tyckte att det blev för mycket papper för dem och för försäkringskassan. Men det tycker inte jag är vårt problem, berättar Ali som uppmuntrar kollegor att anmäla allt alltid.

För arbetsplatsombudet/skyddsombudet Ali är utmaningarna många. Inte minst att återupprätta förtroendet och värva fler kollegor till föreningen. Men han får också mycket tillbaka.

- Det utvecklar mig som människa. Varje situation är ny och behöver hanteras på sitt sätt och det blir aldrig tråkigt.

- Och så är det känslan av att ha kollegornas förtroende.

Ali har, i sitt uppdrag, fått en del frågor. Bland annat visade sig att en del tror att han har både ersättning och gratis medlemskap på grund av att han är ombud.

- Men så är det ju inte. Jag betalar min medlemsavgift som alla andra och mitt uppdrag är ett förtroende inte ett arbete.

Dela sidan