Ny vägledning för städupphandling


I ett unikt samarbete har Kommunal, Almega Serviceföretagen och Fastighetsanställdas förbund tagit fram en vägledning för städupphandling.

Ny vägledning för städupphandling
Foto: Kommunal

 I och med den stora konkurrensen har såväl små som stora företag varit beredda att pressa priserna vilket påverkar företagens anställda. Därför har samarbetsparterna i policygruppen städ tillsammans med stöd från Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och Skatteverket tagit fram en film med råd för att undvika oseriösa företag vid privata och offentliga upphandlingar.

Oseriösa aktörer i städbranschen är ofta ofattbart billiga. Så billiga att det är för bra för att vara sant. Men de skadar städbranschen på lång sikt. Genom att upphandla tjänster från oseriösa företag riskerar man att stödja svartarbete, orimliga arbetsvillkor för de anställda, skattebrott och utnyttjandet av utsatta grupper i samhället. 

I detta unika samarbete mellan arbetsmarknadens parter såväl som berörda myndigheter vill vi främja seriösa företag på marknaden, och sätta stopp för oseriösa aktörer som sätter branschens villkor på spel.

En ny och unik upphandlingsvägledning

Vägledningen är ett dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt och ska fungera som råd till upphandlande myndigheter men kan också användas av den privata sektorn. Syftet med denna modell för upphandling av städtjänster är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om att köpa städtjänster.

I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag av städtjänster som kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag.  

Ny vägledning för städupphandling

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar