Minskad bemanning ledde till anmälan till Arbetsmiljöverket


2019-04-01

I juni förra året aviserade arbetsgivaren Kristianstad kommun om förändringar i bemanningen på demenscentrum Charlottesborg. I dag får boendet besök av arbetsmiljöverket efter att skyddsombudet lämnat in en begäran enligt 6a § 6 kapitlet i arbetsmiljölagen.

Rebecca Lejon, sektionsordförande i Kristianstad kommun och skyddsombudet Susanne Arvidsson
Rebecca Lejon, sektionsordförande i Kristianstad kommun och skyddsombudet Susanne Arvidsson
Foto: Monica Brundin Danielsson

Demenscentrum Charlottesborg är boende för personer med demens. Här finns också en speciell enhet för dem med utåtagerande demenssjukdom. När arbetsgivaren förra året meddelade att de planerade att dra ner bemanningen från sex personal per enhet till fem och en löpare (som bemannar två enheter) reagerade skyddsombuden. Efter att arbetsgivaren informerat om förändringen gjordes en riskbedömning som visade på avgörande risker om förändringen genomfördes. Trots det, och med hänvisning till ekonomiska orsaker, genomfördes personalneddragningen den 3 december förra året.

- Vi har hela tiden yrkat på bibehållen bemanning, säger Kommunals sektionsordförande i Kristianstad Rebecca Lejon som funnits med under hela processen.

Tydliga arbetsmiljörisker

De riskbedömningar som gjordes visade på tydliga arbetsmiljörisker. I listan över befarade negativa konsekvenser kan en läsa, risk för ökad sjukfrånvaro/ohälsa, stress, känsla av otillräcklighet, svårare att hinna med vardagliga sysslor, ökad vårdtyngd, missnöjda medarbetare och sämre kvalitet i vården. Under rubriken positiva konsekvenser står ekonomi i balans och ökat samarbete mellan enheterna på grund av löparturen.

Redan i början av året började riskerna att göra sig gällande och den 14 januari lämnade skyddsombud en anmälan till arbetsgivaren. Den 30 januari hade representanter från Kommunal och skyddsombuden ett möte med arbetsgivaren för att får svar på begära att bemanningen omedelbart skulle återställas. Arbetsgivaren svarade med att bland annat erbjuda personalen att delta i stresshanteringskursen Bromsa i tid, samt att genom att anställa ytterligare en planerare avlasta dagpersonalen vissa arbetsuppgifter. Ett svar som inte accepterades och den 11/3 lades begäran om åtgärd. Totalt berörs 58 anställda.

Arbetsgivaren säger att det inte finns några pengar och att den var tvungen att dra ner på personalen, säger Rebecca Lejon som nu ställer hoppet till Arbetsmiljöverkets bedömning. Vi hoppas att arbetsmiljöverket tycker att de krav som ställs är rimliga.


Skyddsombudet skriver i sin begäran: 
Steg 1 Gå tillbaka till att vara sex i bemanningen.
Steg 2 Arbetsgivaren ska ta fram ett schema tillsammans med skyddsombud och berörda arbetstagare. En särskild handlingsplan ska tas fram för att säkerställa ett schema som är hälsosamt.

Dela sidan