Medlemmarnas scheman måste fungera


Idag är det den 1 februari och de nya dygnsviloreglerna på bilaga R (räddningstjänst) och bilaga J (jour) börjar gälla. Kommunal ställer krav i avtalsrörelsen på en annan hantering.

Bild på Malin Ragnegård.
Malin Ragnegård, förbundsordförande
Foto: Kommunal

Vi kan konstatera att nämnden nu har fattat ett par beslut, det är positivt att dessa har börjat kommuniceras. Dock är det beklagligt att det har tagit så lång tid, och vi har framfört till vår motpart SKR och Sobona att vi tycker att införandet bör skjutas fram, vilket de har sagt nej till.

Kommunals hållning är tydlig: vår uppgift är att säkerställa skyddet för individen under och efter arbetspasset, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande. 

Vår uppfattning är att pass på upp till 24 timmar endast bör vara möjligt i det fall då det finns möjlighet till vila och återhämtning under passet, och i direkt anslutning till avslutat arbetspass, vilket det i regel gör på både bilaga R och J. I bloggen har vi utvecklat hur vi ser på denna typ av arbetspass.

Vår ingång har hela tiden varit att schemaläggningsfrågor ska förhandlas med Kommunal lokalt, inte av Kommunal centralt. Det är lokala parter som bäst kan bedöma verksamhetens behov, samtidigt som det är viktigt att systemet säkerställer och tillvaratar individens skyddsbehov. Vi ska inte sitta i Stockholm och avgöra vilka behov verksamheter ute i landet har samt hur deras scheman ska se ut.

De krav vi går in med i de förhandlingar som ska vara klara den 31 mars är:

  • möjligheten för dygnspass på bilaga J ska omförhandlas med målet att samma regler som omfattar personlig assistans även ska omfatta övriga grupper på bilagan, alltså att det kan vara möjligt efter lokal MBL-förhandling,
  • arbetspass upp till 24 timmar på bilaga R (räddningstjänst) ska vara möjligt utan dispensförfarande, och
  • det ska göras en heltäckande översyn av reglerna om arbetstider och arbetstidens förläggning för att skapa regler som är bättre anpassade till olika branschers behov och förutsättningar.

Vad gäller personliga assistenter finns det alltså i dagsläget en möjlighet i kollektivavtalet att arbeta upp till 24 timmar, efter att det skett en MBL-förhandling där man varit överens. Det vi hör är att våra medlemmar stöter på motstånd i att få till dessa förhandlingar och att få diskutera sin arbetstidsförläggning på ett rimligt sätt. Vår ingång är att vi lokalt kommer att påkalla MBL-förhandling där det krävs och driva medlemmarnas önskemål, givet att individens skyddsbehov är säkerställt.

– Nu går vi in i denna avtalsrörelse med mycket tydliga krav på vad vi vill uppnå och varför. För Kommunals del handlar detta till syvende och sist om att hitta de lösningar som gagnar våra medlemsgrupper, både på kort och på lång sikt, säger Malin Ragnegård.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar