Kommunals huvudkrav i avtalsförhandlingarna


Idag presenterar Kommunal sina övergripande avtalskrav för avtalsförhandlingarna under 2023. Årets avtalsförhandlingar sker i en exceptionell situation, där Sveriges ekonomi präglas av en inflation som raderat ut de senaste årens löneutveckling och skapat stora hål i medlemmarnas plånböcker. Det ställer stora krav på ansvar från samtliga parter.

Barn och kvinna leker i en lekpark.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

- Det är med stor oro vi ser att arbetsgivarna inte tycks vilja ta sitt ansvar för landets ekonomi och för att vi ska få en stabil lönebildning. De förkastar låglönesatsningen, och menar i stället att medlemmarna i Kommunal ska bära hela ansvaret för inflationen. Det kommer Kommunal aldrig acceptera, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal. 

För att säkerställa att lönen speglar arbetets värde och att medlemmarna har en lön att leva på, inte bara att överleva på, är därför satsningen på de med lägst inkomster avgörande.

För Kommunal är det tydligt att vi måste satsa på de lägst avlönade i årets avtalsrörelse.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

- Det är alltid de lägst avlönade som drabbas i en inflationsekonomi och det är enorm skillnad på hur hårt människor drabbas när priserna stiger på mat, boende, elektricitet och bränsle. För Kommunal är det tydligt att vi måste satsa på de lägst avlönade i årets avtalsrörelse, vi ska inte ha fattiga arbetare i Sverige, säger Malin Ragnegård, ordförande, Kommunal.

En annan helt central fråga i årets avtalsrörelse är arbetsmiljö och arbetstider. Precisionsbemanning och minutstyrning skapar helt oacceptabla arbetsdagar för medlemmarna i Kommunal. Vi ser inga tecken på att arbetsgivarna på egen hand strävar mot bättre arbetsmiljö och därför krävs det krafttag från oss. Hållbara arbetstider är en fundamental förutsättning för att kunna och orka jobba ett helt arbetsliv. Medlemmarna ska kunna påverka och ha inflytande över sitt schema och schemat ska vara förutsägbart och i största möjliga mån regelbundet. 

- Ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal är att få tillräcklig vila och återhämtning, dels under arbetspass men kanske främst under tiden i mellan arbetspassen. Den kroniska underbemanningen kan inte bekostas med våra medlemmars hälsa. Därför är det avgörande att medlemmarna får ett schema som ger dem tillräcklig återhämtning i form av dygnsvila och veckovila, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare, Kommunal. 

Kommunals huvudkrav

Löneökningar till alla och som ger mest till de som har minst

Kommunal yrkar:

  • Löneökningar i enlighet med märket
  • En särskild höjning av de lägstalöner som regleras i kollektivavtalen
  • Extra låglönesatsning riktad mot de lägst avlönade på respektive avtalsområde

Ordning och reda vid individuell lönesättning

Kommunal yrkar att det införs ett skriftlighetskrav för lönesamtalen som bägge parter (arbetstagare och lönesättande chef) skriver under. Detta krävs om systemet med individuell och differentierad lönesättning ska kunna fungera. 

Hållbara arbetstider och fredad återhämtning

Kommunal yrkar att arbetstagarnas rättigheter enligt gällande minimikrav för säkerhet och hälsa vid förläggningen av arbetstiden tydliggörs och säkerställs i det centrala kollektivavtalet.

I avtalsrörelsen ska Kommunal förhandla cirka 50 kollektivavtal.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar