Kommunal ansluter sig till LO-samordningen


2022-12-07

Förbundsstyrelsen har beslutat att Kommunal ska ansluta sig till LO-samordningen och idag lämnas det formella beslutet över till LO. Det innebär att förbunden inom LO går fram med gemensamma krav i avtalsrörelsen.

Bild på Malin Ragnegård utomhus.
Malin Ragnegård, förbundsordförande
Foto: Kommunal.

– De med lägst löner måste prioriteras i den här avtalsrörelsen. Resultatet måste bli så stora löneökningar som möjligt utan att elda på inflationen. Vi vet att arbetsgivarna inte delar denna prioritering och därför anser Kommunal att den gemensamma kraften som en LO-samordningen innebär är rätt väg framåt, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande

I år är det en exceptionell situation i avtalsrörelsen då inflationen på svensk arbetsmarknad gör att värdet på pengarna i lönekuvertet minskar. De gemensamma krav som förbunden inom LO enats om innehåller en lönemodell med låglönesatsning. I och med samordningen stärks Kommunals långsiktiga arbete för att höja lägstlönerna på våra avtalsområden och stärka ekonomin för dem med lägst inkomster. 

Senast den 31 mars ska det så kallade märket sättas inom industrin, som är den norm som alla andra förhandlande parter på arbetsmarknaden ska förhålla sig till.

Lyssna på podden Förhandlarna där förbundsjurist Malin Sjunnebo och avtalssekreterare Johan Ingelskog pratar om vad LO-samordning och låglönesatsningen innebär för Kommunal.

Förhandlarna

Frågor och svar om LO-samordningen

Syftet med LO-samordningen är att förbunden inom LO gemensamt driver flera skarpa avtalskrav gentemot arbetsgivarna. Ett LO-förbund som behöver ta till konfliktåtgärder i avtalsrörelsen kan då få stöd från andra LO-förbund.

Låglönesatsningar kan se olika ut. Den modell som LO valt att samordna sig kring den här gången består av två delar. Den första delen är en så kallad ”knämodell” som innebär att de som har lägre lön än ”knät” på 27 100 kronor per månad bidrar med ett fast krontal till potten istället för med procent. Det gör att avtalsområden där många tjänar under 27 100 kronor får en procentuellt högre löneökning. Den andra delen är att det läggs på ett ytterligare procentuellt påslag på lägstalönernas bidrag till potten.

Exakt hur mycket pengar detta ger till varje enskild löntagare går inte att säga nu. Först ska det normerande industrimärket sättas, sedan ska varje avtal förhandlas centralt och lokalt. Det är viktigt att komma ihåg att i många avtal sätts lönen individuellt och differentierat och det LO nu enats om är en modell som i första hand påverkar de centrala avtalen.

Löneökningarna i det kollektivavtal som parterna inom industrin sluter sätter nivån, det vill säga blir ett märke för lönerna i övriga centrala kollektivavtal.

Vad bestämmer löneökningarna i kollektivavtalen?

Dela sidan