Kommunal varslar om konflikt mot Visita


Förhandlingarna mellan Kommunal och Visita har strandat, därför varslar Kommunal nu om konflikt med start klockan 17:00 den 15 september (ny tid). Konflikten omfattar medlemmar som arbetar som måltids- och kökspersonal på bland annat Karolinska universitetssjukhuset Solna, Norrlands universitetssjukhus, Hudiksvalls sjukhus och flertalet andra storkök.

piktogram_Varsel 2023
Foto: Kommunal

Texten uppdaterades 15 september kl 11:30.

Vad händer nu? 

Om parterna fortfarande inte är överens klockan 17:00 den 15 september (ny tid) läggs arbetet ned på ett stort antal arbetsplatser. Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad på samma arbetsplatser, från samma tidpunkt.

Vilka berörs?

Berörda yrkesgrupper i konflikten är kockar, måltidspersonal och vaktmästare med flera på sjukhus, vårdcentraler och storkök.

Se vilka arbetsplatser som berörs i dokumentet nedan. Om du är en av de som berörs så kommer du bli kontaktad av dina fackliga företrädare.

Bli medlem för att få strejkersättning

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som blir medlem i Kommunal senast kl 16:59 den 15 september omfattas av rätten till strejkersättning. 

Varför varslar Kommunal om konflikt?

I årets avtalsrörelse är det mycket som står på spel för medlemmarna i Kommunal. Många har små eller inga ekonomiska marginaler och att vi uppnår lönesatsningarna för de lägst avlönade är helt avgörande. Trots den mycket tuffa verklighet många arbetstagare lever i just nu väljer Visita att säga nej till låglönesatsningen som är en del av det märket som industrins parter har enats om. Det kan Kommunal inte acceptera och därför har förhandlingarna strandat. I Sverige ska vi inte ha fattiga arbetare, medlemmarna i Kommunal är värda mer, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Årets avtalsrörelse har präglats av den höga inflationen och det faktum att de med de allra lägsta inkomsterna har det tuffast nu. De har små eller inga marginaler och tvingas vända på varenda krona för att få hushållsekonomin att gå ihop.

Trots det svåra läget för medlemmarna i Kommunal kräver Visita i stället att medlemmarna ska gå med på en lägre löneutveckling än industrimärket. Kommunal menar att detta hotar medlemmarnas privatekonomi och i slutändan hela välfärden.

Enligt Kommunal accepterar inte Visita låglönesatsningen som en del av industrimärket, något Kommunal menar skulle ge Visita en särställning på svensk arbetsmarknad. Kommunal hävdar att låglönesatsningen är en viktig del för att vi inte ska ha fattiga arbetare i Sverige. 

Visita vill underlätta för arbetsgivare att vinna upphandlingar med hjälp av maximalt pressade kostnader, ett pris som medlemmarna i Kommunal förväntas betala. Arbetsgivare med goda arbetsvillkor och bättre löner riskerar därmed att slås ut. Så skapas inte en gynnsam arbetsmarknad, det är inte heller så vi tryggar välfärden. Restaurang- och måltidspersonal i regioner och kommuner jobbar hårt varje dag för att sätta näringsriktig mat på bordet till våra barn, äldre och sjuka. De är en viktig del i den svenska välfärden och förtjänar bra villkor och en lön att kunna leva på, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare i Kommunal

I årets avtalsrörelse driver Kommunal dessutom flera villkorsförbättringar för medlemmarna. Bland annat vill Kommunal se en mer fördelaktig semesterperiod för de anställda samt att kostavdraget inte ska vara obligatoriskt, som det är i dag, utan att det även ska gå att göra andra överenskommelser. 

Visita å sin sida kräver att ob-tilläggen i avtalet inte höjs, något Kommunal anser står i strid med industrimärket. 

Malin Ragnegård och Johan Ingelskog
Foto: Kommunal

Dispensansökan för arbetsgivare

Arbetsgivare skickar dispensansökan till berörd avdelning. Kontaktuppgifter till respektive avdelning finns här.

Frågor och svar

Vad har hänt?

Förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Visita har strandat. Avtalsområdet omfattar måltids- och logiverksamhet på entreprenad inom kommunal eller regional verksamhet. De vanligaste yrkesgrupperna är kockar, kokerskor och måltidspersonal.

Kommunal varslar därmed om konflikt med start som tidigast den 15 september kl. 17:00.

Varslet omfattar strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser.

Varför varslar Kommunal om stridsåtgärder?

Visita accepterar inte den låglönesatsning som är en del av industrimärket, vilket skulle ge dem en särställning på svensk arbetsmarknad. Låglönesatsningen i årets avtalsrörelse är viktig för att vi inte ska få fattiga arbetare i Sverige. 

Alla som jobbar inom Kommunals avtalsområden – oavsett hur stort eller litet – ska få likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad.

Vad vill Kommunal?

Kommunal vill att löner, tillägg och övriga ersättningar ska höjas enligt märket samt att OB höjs och att ett skriftlighetskrav införs vid lönesamtal. 

Vad vill Visita?

Hålla nere lönerna för medlemmarna i Kommunal.

Vad handlar konflikten om?

Årets avtalsrörelse har präglats av den höga inflationen och det faktum att de med de allra lägsta inkomsterna har det tuffast nu. De har små eller inga marginaler och tvingas vända på varenda krona för att få hushållsekonomin att gå ihop.

Trots det svåra läget för medlemmarna i Kommunal kräver Visita i stället att medlemmarna ska gå med på en lägre löneutveckling än industrimärket. Kommunal menar att detta hotar medlemmarnas privatekonomi och i slutändan hela välfärden.

Varför är Kommunals krav viktiga?

Restaurang- och måltidspersonal i regioner och kommuner jobbar hårt varje dag för att sätta näringsriktig mat på bordet till våra barn, äldre och sjuka. De är en viktig del i den svenska välfärden och förtjänar bra villkor och en lön att kunna leva på.

Varför kan inte Kommunal gå med på Visitas krav?

Trots den mycket tuffa verklighet många arbetstagare lever i just nu vill Visita inte höja lönerna i nivå med märket. Det kan Kommunal inte acceptera.

Vad innebär denna konflikt för mig som arbetar inom avtalet som berörs?

Du som är medlem och arbetar på en arbetsplats som är uttagen i strejk kommer att få instruktioner från Kommunal hur du ska agera. Du som är medlem och arbetar på en arbetsplats som inte är uttagen i strejk ska fortsätta arbeta med dina arbetsuppgifter till dess att Kommunal informerar dig om annat.

Vem bär ansvaret för en eventuell konflikt?

Visita bär ansvar för att vi har en konflikt. Kommunal kommer aldrig vika ner sig till att neka medlemmarna i Kommunal likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad.

Kan arbetsgivare ansöka om dispenser?

Arbetsgivaren kan ansöka om dispens, vi kommer hantera varje enskild ansökan separat. 

Vilka är berörda av konflikten?

Om parterna inte kommer överens innan kl. 17:00 den 15 september lägger ett antal av Kommunals medlemmar på avtalsområdet ned arbetet på sina arbetsplatser. Framför allt omfattar varslet sjukhus, skolor och storkök i avdelningarna Stockholm och Mitt. Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad på samma arbetsplatser, även dessa börjar gälla kl. 17:00 den 15 september.

Den berörda yrkesgruppen är framför allt kockar, kokerskor och måltidspersonal. Läs mer om vilka arbetsplatser som berörs i dokumentet högre upp på sidan, under rubriken Vilka berörs?

Får jag lön under en strejk?

Är du uttagen i strejk får du ingen lön från arbetsgivaren men är du medlem i Kommunal så får du konfliktersättning. 

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal innan konflikten bryter ut omfattas av rätten till konfliktersättning.

Får jag konfliktersättning om jag blir sjuk?

Om du är uttagen i strejk och blir sjuk under konflikten begär du konfliktersättning under hela konflikten. Är du fortsatt sjuk när konflikten är över ska du sjukanmäla dig hos din arbetsgivare den första dagen som du skulle ha arbetat. Arbetsgivaren gör då karensavdrag och sjuklöneperioden börjar.

Får jag ersättning vid en nyanställningsblockad?

Får du inte arbeta för att arbetsplatsen är satt i nyanställningsblockad så har den som är medlem i Kommunal innan konfliktutbrottet rätt till konfliktersättning. Det du behöver göra är att visa upp en lönespecifikation eller liknande som visar att du brukar arbeta i en viss omfattning.

Vad kan jag göra?

Det finns flera saker som du kan göra för att stödja arbetstagare inom de berörda avtalen. Du kan till exempel:  

  • Prata med dina kollegor som inte är medlemmar. Om de går med i Kommunal så kan vi tillsammans sätta högre tryck på arbetsgivaren.  

  • Dela och gilla Kommunals inlägg på Facebook och Instagram.

  • Engagera dig i Kommunal lokalt för att få till förändring på din arbetsplats. Fackligt arbete bedrivs på många olika nivåer, genom att engagera dig kan du åstadkomma stora förbättringar på din arbetsplats.

Vad gäller för mig som inte är medlem i Kommunal?

Oorganiserade arbetstagare kan ansluta sig och delta i stridsåtgärden på samma villkor som de organiserade. Detsamma gäller för felorganiserade på Kommunals avtalsområde. De har emellertid inte rätt till någon konfliktersättning från Kommunal. Är du inte medlem i Kommunal ska du vara neutral, dvs. endast utföra de arbetsuppgifter du gör i normala fall. 

Är jag skyldig att tala om för arbetsgivaren om jag är medlem i Kommunal eller inte?

Nej, du har ingen skyldighet att uppge om du är medlem i Kommunal, om arbetsgivare efterfrågar dessa uppgifter. I det fall medlem vägrar uppge medlemskap och drabbas av repressalie kan Kommunal komma att betrakta det som en föreningsrättskränkning och vidta rättsliga åtgärder. 

Är mina arbetsuppgifter att betrakta som skyddsarbete?

Med skyddsarbete menas arbete som erfordras för avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom. Lika med skyddsarbete anses arbete som någon är skyldig att utföra på grund av särskild föreskrift i lag. Kommunals uppfattning är att de arbetsuppgifter som omfattas utav varslet inte är att betrakta som skyddsarbete.

Vad händer om min arbetsgivare beordrar mig att utföra skyddsarbete?

Arbetsgivaren kan inte beordra dig att utföra arbete, oavsett om det påstås vara skyddsarbete eller inte. Istället får denne vända sig till Kommunal och ansöka om dispens alternativt påkalla förhandling med Kommunal.

Ordlista för avtalsrörelsen - svenska och engelska

Löneglidning, märket, stridsåtgärd och Opo. Vad betyder allt egentligen? Här finns avtalsordlistan som förklarar vanliga begrepp.

Här finns också en svensk-engelsk ordlista.

Frågor och svar på lätt svenska

Vad är en strejk?

Strejk betyder att facket bestämmer att deras medlemmar inte ska jobba. Det gör de för att arbetsgivarna, alltså företaget du jobbar på, ska gå med på fackets krav på högre löner och bättre villkor. 

Ska jag strejka?

Facket väljer ut vilka personer som ska strejka i varje strejk. Om facket har valt ut dig så kommer du att få veta det från facket. Om du inte hör något om att du ska strejka så ska du gå till jobbet som vanligt. 

Får jag lön om jag strejkar?

Nej, du får ingen lön från ditt jobb om du strejkar. I stället får du något som heter konfliktersättning från facket. Den är lika mycket som din lön. Men du måste vara medlem i facket för att få den. 

Kan chefen hindra mig från att strejka?

Nej. Fackets strejkrätt är grundlagsskyddad. Din arbetsgivare får inte hindra dig. Om arbetsgivaren gör eller säger något för att hindra dig ska du ta kontakt med facket. 

Min chef säger att jag måste jobba. Vad ska jag göra?

Är du uttagen i strejk har du rätt att strejka. Chefen får inte stoppa dig. Kontakta facket om du behöver hjälp.

Får chefen fråga vilka som är med i facket?

Nej. Din chef eller din arbetsgivare har ingen rätt att ta reda på vilka som är med i facket, och du har ingen skyldighet att uppge det. 

Jag behöver hjälp, var kan jag vända mig?

Det kan vara svårt att förstå sina rättigheter och veta vem man ska lita på om det blir strejk. Kontakta gärna din sektion eller Kommunal Direkt så kan de hjälpa dig. 

När måste jag bli medlem för att få ersättning?

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal senast kl 16:59 den 15 september omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt ekonomiskt.

Information in English

What has happened?

Negotiations between Kommunal and the employer organisation Visita have broken down. The negotiations concern the contractual sector for cooks, kitchen assistants and other catering/canteen workers in health care facilities.

Kommunal has therefore given a formal advance notification of an industrial dispute, which will begin on Friday 15 September at 17:00 at the earliest.

The notice entails a strike and union ban on employing new staff, hiring staff from temporary employment agencies, overtime and extra hours at a number of workplaces.

Why is Kommunal giving notice of industrial actions?

Visita is refusing to take responsibility and does not want to raise the minimum wages in the agreements in accordance with the index* that applies in the Swedish labour market. Kommunal cannot accept that employers are allowed to freely choose when to apply the index; this is not how the Swedish labour market works.

Everyone who works in Kommunal’s sectors of collective agreements must receive wage increases equal to others in the Swedish labour market.

*) The index, or the so called “märket”, is the pay increase which the industrial unions and employers have agreed upon. The industry’s pay increase should guide the pay increases for the other sectors. Both trade unions, employers, the government and the parliament have agreed upon this. Though the index is often interpreted differently by the unions and the employers.

When will the industrial actions, for example strike, begin?

On Friday 15 September at 17:00, at the earliest.

Who will be affected by the industrial dispute?

If the parties do not reach an agreement before 17:00 on 15 September, work will be stopped at a large number of workplaces. The notice entails a strike and union ban on employing new staff, hiring staff from temporary employment agencies, overtime and extra hours at a number of workplaces.

These measures will also take effect at 17:00 on 15 September.

The affected occupational groups organised by Kommunal include cooks, kitchen assistants and other catering/canteen workers at some hospitals and health care centres. Read more about which workplaces are affected in the document higher up on this webpage.

What are Kommunal’s most important demands?

The overall key demands that Kommunal is pursuing in the 2023 agreements negotiations are:

• Wage increases for everyone, with the greatest increases for those with the lowest wages.

• A clear and orderly individual wage determination supported by a requirement for written documentation.

• Sustainable working hours and protected rest and recovery.

Visita does not want to raise the minimum wages stipulated in the agreements in accordance with the index. This means that Kommunal’s members are being denied wage increases equal to others in the Swedish labour market.

Why is this an important issue?

Kommunal refuses to end up in a position where the index is a ceiling rather than a floor. It is reckless for the employers to challenge the index like this. In doing so, they are risking long-term consequences and affecting confidence in both the index and the entire Swedish model. 

Who is responsible for this industrial dispute?

Visita is to blame for this industrial dispute. Kommunal will never give in and allow the members of Kommunal to be denied fair wage increases equal to those in the rest of the Swedish labour market. 

Can employers apply for exemptions?

An employer can apply for an exemption. We will handle each individual application separately. 

As a worker covered by the affected agreement, what does this industrial dispute mean for me?

If you are a member of our union and work at a workplace which is on strike, you will receive instructions from Kommunal about what to do. If you are a member and work at a workplace which is not on strike, you must continue to work and fulfil your duties until Kommunal informs you otherwise.

Do I get paid during a strike?

If you are on strike, you will not receive any wages from your employer. However, if you are a member of Kommunal, you will receive strike pay.

Only members of Kommunal receive financial support during strikes or lock outs. Anyone who is a member of Kommunal before the industrial dispute begins is covered by the right to dispute compensation. This means workers who are not members of Kommunal may be severely affected if their employer declares a lock out.

Will I receive compensation in the event of a union ban on employing new staff?

If you are not allowed to work because a union ban on employing new staff has been imposed on your workplace, anyone who is a member of Kommunal before the start of the industrial dispute is entitled to compensation. You will need to provide us with a pay slip or similar documentation that shows how much you usually work.

What can I do?

There are a number of things you can do to support workers covered by the affected agreements. For example, you can: 

• Talk to your co-workers who are not Kommunal members. If they join Kommunal, together we can put more pressure on your employer.  
• Share and like posts on Kommunal’s Facebook and Instagram pages.
• Get active in Kommunal at local level to bring about a change at your workplace. Trade union work is carried out on many different levels. By getting involved, you can bring about major improvements at your workplace.

What about workers who aren’t members of Kommunal?

Non-organised workers can join us and take part in the industrial action on the same terms as organised workers. The same applies to those working in Kommunal’s contractual sectors but are members of another trade union. However, they are not entitled to any compensation from Kommunal. If you are not a member of Kommunal, you should remain neutral, i.e., only perform the tasks you normally do. 

Do I have to tell my employer whether I am a member of Kommunal?

No. If your employer asks for this information, you have no obligation to tell them whether you are a member of Kommunal or not. In the event that a member refuses to disclose their membership status and suffers retaliation, Kommunal may consider this a violation of the right of association and take legal action. 

Are my work duties regarded as essential work?

Essential work is work required for the discontinuation of operations in a technically justifiable manner or for the prevention of danger to people or damage to property. Work that someone is obliged to perform due to a special legal provision is subject to the same rules as essential work. In Kommunal’s view, the types of tasks covered by the notice should not be considered. as essential work.

What if my employer orders me to carry out essential work?

Your employer cannot order you to perform work, regardless of whether they claim that it is essential work. Instead, your employer may contact Kommunal and apply for an exemption or request a negotiation with Kommunal.

About industrial disputes and strikes

When an agreement period has expired and the parties need to reach a new collective agreement, sometimes Kommunal and the parties on the employer side can have very disparate views. If no agreement can be reached, there is the possibility of resorting to an industrial dispute, so-called industrial actions.

The right to strike is constitutionally protected

The right of trade unions to strike is constitutionally protected in the Instrument of Government. This means that when the trade union is not subject to a no-strike agreement (i.e., when a collective agreement has expired or been terminated), it may take industrial actions, such as a strike or blockade. An individual worker may not strike on their own initiative; it is the union that orders its members to strike.

For the union, an industrial dispute can entail union ban on employing new staff and on overtime, or a strike. Employers sometimes resort to using lock outs as a weapon. When there is a risk of industrial actions and the parties have not already requested the help of mediators, a request for mediation is sent to the Swedish National Mediation Office.

Strikes, bans and lock outs

The purpose of the industrial dispute is to put pressure on the other party, for example by refusing to perform work or overtime work, i.e., through a strike or overtime blockade by the workers. The employer can exert pressure in the form of a lock out.

In the event of a strike, the union selects a number of strike objects and takes out its members who work there. All members who are selected for a strike receive compensation from Kommunal’s strike fund for the duration of the industrial dispute. The same applies to lock outs. A lock out means that an employer barrs workers from their workplace. If the union calls upon part of the workforce to strike, the employer can respond with a lockout of the entire workforce. In such instances, Kommunal pays dispute compensation to members affected by the lockout.

Only members of Kommunal receive financial support during strikes or lock outs. This means workers who are not members of Kommunal may be severely affected if their employer declares a lockout.

Is it possible for all occupational groups to strike?

The only restriction on professions that can strike applies to civil servants in the exercise of public authority. They are only permitted to engage in certain forms of industrial action. Otherwise, there are no restrictions that prevent certain occupations from being allowed to strike.

Furthermore, a strike cannot endanger society. However, what exactly makes a strike dangerous to society is not predefined or specified to apply to a particular occupational group. There is a committee that can be tasked with deciding on a case-by-case basis whether an industrial dispute poses a danger to society or not, but it is extremely rare that these matters make it all the way to the committee. Instead, the possible societal risks of an industrial dispute are usually addressed in dialogue between the parties to the dispute. 

The employer can also claim that a job is essential work and should therefore be exempted. These decisions can also be made by a committee, but that is extremely unusual. To resolve the issue, the union usually grants exemptions for certain jobs.

But what you need to know is this: If you are taken out of work to go on strike, you must strike. It is Kommunal that is responsible for ensuring that the strike follows all the rules, not you as a worker. If your employer claims that you must perform work even though you are on strike, you should continue to strike, but do contact Kommunal so that we can discuss this with your employer.

Will there be an industrial dispute at your work?

Contact your local branch if you want to know more about what applies to you!

More information in English

Here is a Swedish-English glossary with some of the most common words used during agreements negotiations. 

Film: This is how your collective agreement is negotiated (English subtitles)

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar