Jämställdhet

Det finns manslöner och kvinnolöner i Sverige. Kvinnor tjänar ungefär 86 procent av vad män tjänar för likvärdigt arbete. Konsekvenserna av dessa ojämställda löner är tydlig.

Kvinnor får sämre ekonomi och mycket lägre pension än män. Kommunal jobbar för att öka jämställdheten och motverka värdediskrimineringen av arbete i kvinnodominerade branscher på många olika sätt, till exempel genom opinionsbildning och att ställa krav i avtalsrörelserna.

Dela sidan