Efterlängtad kompetensförsörjning efter påtryckning från arbetsplatsombud


Tre av Kommunal Västs förtroendevalda lyckades med gemensamma krafter driva igenom en välbehövlig yrkes- och kompetensförsörjning för undersköterskor och stödassistenter.

Tre arbetsplatsombud stred och vann
Från vänster: Willy Kiela, Gunèll Kulieva och Christina Nackfors
Foto: Kommunal

Kombinationen av olika omsorgsbehov kräver utökad kunskap

Arbetsplatsombuden Willy Kiela, Christina Nackfors och Gunèll Kulieva, är alla anställda av Göteborgs Stad och arbetar på olika boenden i kommunen. När deras arbetsgivare under 2022 ville ändra undersköterskornas befattning till stödassistent inom Socialförvaltningen Sydväst, så bestämde de tre ombuden sig för att göra gemensam sak och strida för att få igenom en kompetensförsörjning. En undersköterska kan visserligen gå in och arbeta som stödassistent utifrån befintlig kompetens, men eftersom brukarmålgruppen som man arbetar med inom Socialförvaltningen Sydväst, är en kombination av äldreomsorg, funktionsstöd, social psykiatri och aktivt missbruk, så är det välbehövligt med ett bredare kunskapsspektrum för att kunna ge bästa möjliga vård och omsorg. 

Idé om utökat erfarenhetsutbyte blev win-win

Arbetsgivarens grundtanke med befattningsskiftet var att man skulle få till ett utökat erfarenhetsutbyte mellan yrkesgrupperna, vilket givetvis är en bra utgångspunkt. Kommunal menar dock att det är viktigt att personalen får komma fullt utrustad in i det erfarenhetsutbytet, varför man direkt ställde krav på kompetensförsörjning för befintlig personal för att arbetsgivaren skulle kunna genomföra befattningsförändringen.  Nämnda kunskaps- och kompetensutveckling har efterfrågats under lång tid och är mycket välkommen, och framför allt välbehövlig.

Vägen till facklig framgång gick genom samverkansgruppen för undersköterskor i Socialförvaltningen Sydväst, avdelning Boende och Hemlöshet.  Det var alltså där som Willy, Christina och Gunèll drev frågan, vilket än en gång påvisar vikten av samarbetsytor där man kan arbeta objektivt kring frågor, för att bättre förstå varandra.

Om Socialförvaltningen ska få behålla sin personal, måste man satsa på den.

Gunèll Kulieva, arbetsplatsombud, Kallebäcks boende

Kurser på arbetstid

Arbetsgivaren lyssnade på Kommunals argument och sökte bidrag hos Omställningsfonden, vilket resulterade i att både undersköterskor och stödassistenter nu får gå kurser i socialpedagogik, psykiatri och socialt arbete. På arbetstid.  

Utbildning kostar i både tid och pengar. Utbildning på arbetstid är en investering för alla parter, säger Gunèll Kulieva, som är mycket nöjd med utgången av det här arbetet. 
– Utvecklingen är oerhört viktig för både personal och förvaltning, och inte minst för arbetsmiljön.  Jag är jätteglad över att arbetsgivaren lyssnade på oss och våra argument. Det här är en bonus för både medlemmar och arbetsgivare. Om Socialförvaltningen ska få behålla sin personal, måste man satsa på den. När man gör det, så visar man också att man är noga med att omsorgen för brukarna ska bli så bra den bara kan. Kunskap är kraft!

Dela dela gärna med dig av din fackliga framgång genom att fylla i formuläret i Framgångslådan.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar