Avtal klart - Sobona Energi


Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sobona för anställda på avtalsområdet Energi. Det nya kollektivavtalet innehåller bland annat löner och allmänna anställningsvillkor och gäller för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Illustration som föreställer handskakning.
Foto: Kommunal

Lön 

Löneökningar

Från 1 april 2023 utgörs utrymmet av 4,1 procent.
Från 1 april 2024 utgörs utrymmet av 3,3 procent.

Lägstalöner 2023

Lägsta lönerna höjs med 1 350 kronor från den 1 april 2023.

Månadslönen för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med 1 april 2023 uppgå till lägst 21 498 kronor.

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

Lägsta löner för yrkesarbetare  2023

Med yrkesarbetare avses elmontör, driftmaskinist/-tekniker, styr- och reglertekniker.

  1. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med 1 april 2023 uppgå till lägst 24 243 kronor.
  2. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare med två års yrkeserfarenhet ska från och med 1 april 2023 uppgå till lägst 27 417 kronor.
  3. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare med fem års yrkeserfarenhet ska från och med 1 april 2023 uppgå till lägst 30 532 kronor.

Lägstalöner 2024

Månadslönen för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med 1 april 2024 uppgå till lägst 22 207 kronor.

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

Lägsta löner för yrkesarbetare 2024

Med yrkesarbetare avses elmontör, driftmaskinist/-tekniker, styr- och reglertekniker.

  1. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med 1 april 2024 uppgå till lägst 25 043 kronor.
  2. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare med två års yrkeserfarenhet ska
    från och med 1 april 2024 uppgå till lägst 28 322 kronor.
  3. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare med fem års yrkeserfarenhet ska från och med 1 april 2024 uppgå till lägst 31 540 kronor.

Individuell lön och lönesamtal 

Lönesamtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska dokumenteras skriftligt. Det ska tydligt redovisas vilka kriterier som ligger till grund för lönesättningen på arbetsplatsen.

Anställningsvillkor

Jour och beredskap

Beredskapsersättning utbetalas under hela beredskapsperioden även vid arbete under beredskapen.

Extra pensionsavsättningar

För anställda på avtalet ska extra pensionsavsättningar göras med 0,5 procent på den pensionsgrundande lönen för att höja avsättningen till avtalspensionen i AKAP-KR.

Aktivt arbete under beredskap

Det är arbetsgivarens ansvar att tydliggöra förutsättningarna för aktivt arbete. Oavsett om arbetet kräver inställelse på arbetsplatsen eller om det med hjälp av tekniska hjälpmedel kan utföras från annan plats så ersätts all form av aktivt arbete.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar