Avtal klart - Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad


Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden. Avtalet gäller området serviceentreprenad, och reglerar löner och allmänna anställningsvillkor. Avtalet gäller från och med den 1 september 2023 till den 31 augusti 2025.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Det nya avtalet innehåller löneökningar i enlighet med märket och även en höjning av de så viktiga branschvanetilläggen som bidrar till kontinuitet inom yrket. Kommunal har även lyckats att bibehålla de anställningsvillkor som finns i avtalet, bland annat de så kallade garantireglerna som skyddar arbetstagarna vid ett övertagande som inte är en verksamhetsövergång enligt LAS 6 b §.

Löneökningar

  • År 1, den 1 september 2023, är potten 980 kronor per heltidsanställd. Potten ska sedan fördelas i lokal förhandling.
  • År 2, den 1 september 2024, är potten 850 kronor per heltidsanställd. Potten ska sedan fördelas i lokal förhandling.

Lägstalöner

  • År 1 höjs avtalets lägstalön med 980 kronor, och blir 24 489 kronor. 
  • År 2 höjs avtalets lägstalön med 850 kronor, och blir 25 339 kronor. 

Ersättningar och tillägg

Rörliga ersättningar höjs med 7,4 % under avtalsperioden (4,1 % år 1 och 3,3 % år 2).

Branschvanetillägg

Branschvanetillägget höjs efter 3 år från 600 kronor till 650 kronor, och efter 6 år från 550 kronor till 600 kronor. 

Inga förändringar är gjorda i avtalets allmänna anställningsvillkor. 

Avtalet i sin helhet

Ditt nya avtal kommer finnas på Mina sidor inom kort. Håll utkik!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar