Kongress 2016

Den 31 maj till den 3 juni hölls Kommunals kongress. Den hölls på på City Conference Center i Stockholm. Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att under demokratiska arbetsformer dra upp riktlinjer för det framtida fackliga arbetet och välja vilka som ska få förtroendet att sitta i Kommunals förbundsstyrelse och förbundsledning.

Här listar vi de viktigaste länkarna från kongressen 2016

Detta är de beslut som har fattats av kongressen om de 730 motionerna.

Beslut om rapporten Välfärdspolitiska prioriteringar.

Beslut om nytt jämställdhetspolitiskt program.

Kommunal har fått en ny ledning och en ny förbundsstyrelse.

Tobias Baudin valdes till ny förbundsordförande för Kommunal.

Förväntningar inför kongressen - tre kongressombud och en medlem som deltar som åhörare berättar.

Parlör för krångliga kongressord

Över en halv miljon yrkesskickliga kvinnor och män runt om i landet. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Våra insatser i stort och smått är avgörande för kvaliteten i den svenska välfärden, varje dag året runt. Nu samlas vi till kongress som är vårt högsta beslutande organ.

Följ kongressen

Här på webben och via sociala medier kan du följa kongressen. Vi har också tagit fram en parlör som vi hoppas kan vara till hjälp om du stöter på några svåra ord.

Rekordmånga motioner

Skicka in motioner, det vill säga lägga förslag till kongressen, kunde man göra till slutet av september. Rekordmånga valde att göra det och 730 motioner ska behandlas. Det är fler än vad vi har haft sammanlagt på de två senaste kongresserna. Det är en tydlig illustration om att det är medlemmarna som är Kommunal, på samma sätt som fler än 50 000 medlemmar var med och utformade kraven inför avtalsrörelsen.

Kongresspremiär för 109 ombud

På kongressen är 188 medlemmar ombud, de är valda att representera ungefär 2700 medlemmar vardera och fatta viktiga beslut. Yngst är Henrik, 20 år, och äldst är Kerstin, 63 år. 109 av ombuden gör sin allra första kongress. Välkommen att följa vad som händer, här på hemsidan men också i sociala medier.

Alla medlemmar berörs

Alla medlemmar berörs av en kongress. Här har medlemmarna, via sina ombud, möjlighet att fatta beslut om inriktningen av Kommunals arbete. Det kan gälla allt från arbetstider till ett nytt lönesystem. Men kongressen har också i uppgift att ta fram förslag som kan påverka medlemmarnas villkor i samhället. En kongress har också rätt och möjlighet att ändra förbundets stadgar.

De 188 kongressombuden är medlemmar som väljs ut i lokala val hösten före kongressen. Det är dessa medlemmar som har rätt att rösta på kongressen. Fördelningen av ombud görs utifrån avdelningarnas medlemsantal. Ingen avdelning har färre än två ombud. Kongressen är vart tredje år, och åren det inte är kongress, är det istället ett kortare förbundsmöte.

Alla är välkomna

Kongressen sker i Stockholm och alla intresserade är välkomna. Har du ingen möjlighet att följa kongressen på plats är du lika välkommen att följa den via direktsändningen på webben. Alla ska ha samma möjlighet att följa beslut, tal och debatter.

Kongress på försommaren

Kommunals kongress hålls vanligen i månadsskiftet maj-juni. Då samlas ombuden och förbundsstyrelsen. I år är den 31 maj till den 3 juni.

Vad förväntas av ett kongressombud?

Att vara kongressombud innebär en hel del arbete – inte bara under kongressdagarna. Det är ett uppdrag som kräver rejäla förberedelser och ett stort intresse för frågorna som behandlas. Det är mycket material som ska läsas in. Det är motioner och utlåtanden, programförslag, verksamhetsberättelse, budgetprognos och andra handlingar från förbundsstyrelsen. Det kongressen ska behandla ska diskuteras med arbetskamrater och andra ombud. Med dessa diskussioner som grund ska ombuden bilda sig en egen uppfattning och ge uttryck för denna på kongressen, det finns alltså inga ”bundna mandat”. Uppdraget som kongressombud får inte underskattas. Ombudens uppdrag sträcker över hela kongressperioden, det vill säga till och med nya ombud väljs hösten 2018.

Uppdraget kommer från medlemmarna

Uppdragsgivarna, medlemmarna, ska ha chansen att diskutera det som beslutades på kongressen och få veta mer om vad som i övrigt hände där. Varje ombud har också uppgiften att verka för att kongressens beslut blir förverkligade, att medverka i opinionsbildning, att informera och aktivera medlemmar kring frågorna och att vara kunskapsförmedlare när olika förslag ska drivas lokalt. Är du nyfiken på vilka kongressombud det finns från ditt område, kolla i listan över ombud. Varför inte bjuda in något av era kongressombud på en arbetsplatsträff för att diskutera hur det är att forma framtiden?

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar