Kommunals kongress beslutade om delad föräldraförsäkring och gjorde jämställdhetspolitiskt uttalande


Kommunals kongress beslutade idag att verka för att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan båda föräldrarna utan möjlighet att överlåta dagar. Kongressen antog även ett jämställdhetspolitiskt uttalande.

- Dagens konstruktion av föräldraförsäkringen bidrar till att cementera ojämlika strukturer och förstärker värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken. En helt delad föräldraförsäkring skulle ge kvinnor bättre förutsättningar på arbetsmarknaden och en pension som går att leva på. Kvinnor tar idag ut tre fjärdedelar av föräldraförsäkringen och två tredjedelar av VAB-dagarna. Utan ett jämställt familjeliv går det inte att uppnå ett jämställt arbetsliv, säger Kommunals avgående förbundsordförande Annelie Nordström.

Kongressens jämställdhetspolitiska uttalande

Välfärden, och därmed hela samhället, stannar utan Kommunals medlemmar. Samtidigt är kommunalarnas yrken för lågt värderade i förhållande till hur viktiga de är för att samhället ska fungera och hur svåra och ansträngande jobben är. Det beror på att kvinnors arbete systematiskt undervärderas.

Kommunals kongress har antagit ett nytt jämställdhetspolitiskt program. I det görs flera viktiga avvägningar för att uppnå ett jämställt samhälle. Målen är:

  • att alla ska kunna försörja sig hela livet,
  • att man ska kunna kombinera jobb och omsorgsansvar,
  • att ha trygga arbetsplatser utan hot, våld eller sexism, och
  • att ha jämställd makt i arbetslivet och i fackföreningen

Ofrivilliga deltider, delade turer och evighetslånga visstidsanställningar gör det ofta svårt att erbjuda välfärdstjänster med den höga kvalitet som är möjlig utifrån de anställdas kompetens, engagemang och erfarenhet. Därför måste tillsvidareanställning på heltid utan delade turer bli norm även i kvinnodominerade sektorer.

Deltidsarbete ger inte bara lägre inkomster, utan också läge ersättning vid sjukskrivning och arbetslöshet och en stor andel av Kommunals kvinnor är helt eller delvis beroende av garantipension.

Vi har fortfarande ett mycket ojämställt arbetsliv. Därför har Kommunal fattat beslut om att driva frågan om en individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan vårdnadshavarna. Det är nödvändigt för att ge kvinnor förutsättningar till skäliga löner och arbetstider och för att ge män förutsättningar att vara närvarande föräldrar. En individualiserad föräldraförsäkring ger lika förutsättningar för kvinnor och män i ett modernt arbetsliv.

Kommunal vill stärka den generella välfärdsstaten, med vård, skola och omsorg av hög kvalitet som fortsatt fördelas efter behov och inte efter plånbok. Det behövs mer resurser samt styrning och organisation som främjar ett professionellt arbete – inte förhindrar det.    

Som en tydlig feministisk fackförening tar sig Kommunal an ojämställdheten på arbetsmarknaden genom att bekämpa orättvisor och begränsande strukturer.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar