Kommunal ska arbeta för bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande, stärkta resurser och non-profit i välfärden


2016-06-03

På fredagen antog kongressen rapporten Välfärdspolitiska värderingar i sin helhet med ett par tillägg och förtydliganden.

I rapporten lyfts förbundets tre övergripande prioriteringar fram: bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande och stärkta resurser. Kongressen ville ytterligare trycka på att Kommunal ska verka för en non profit-princip inom vård, skola och omsorg.

Läs mer om innehållet i rapporten  i denna sammanfattning.

Rapporten i sin helhet, med de ändringar och tillägg som kongressen gjorde, finns som pdf nedan.

Kommunal ska arbeta för bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande, stärkta resurser och non-profit i välfärden

Rapporten Välfärdspolitiska prioriteringar med kongressens ändringar (pdf) (pdf)

Kategorier

Dela sidan