Kommunal ska arbeta för bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande, stärkta resurser och non-profit i välfärden


På fredagen antog kongressen rapporten Välfärdspolitiska värderingar i sin helhet med ett par tillägg och förtydliganden.

I rapporten lyfts förbundets tre övergripande prioriteringar fram: bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande och stärkta resurser. Kongressen ville ytterligare trycka på att Kommunal ska verka för en non profit-princip inom vård, skola och omsorg.

Läs mer om innehållet i rapporten  i denna sammanfattning.

Rapporten i sin helhet, med de ändringar och tillägg som kongressen gjorde, finns som pdf nedan.

Kommunal ska arbeta för bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande, stärkta resurser och non-profit i välfärden

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar