Kommunal tecknar nytt avtal med Gröna arbetsgivare – Trädgårdsodling


Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna Arbetsgivare, Trädgårdsodling. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

Illustration av tummen upp i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet avser en avtalsperiod om 24 månader och gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025. Löneökningarna följer märket på svensk arbetsmarknad.

Lön

Lönesättningsutrymmet är totalt 7,4 procent under avtalsperioden. 

Löneutrymmet fördelas enligt nedan:
1 juni 2023: 4,1 procent
1 juni 2024: 3,3 procent 

Höjning av minimilönerna fr o m 2023-06-01:
Utgående löner höjs med 3,4% from 2023-06-01 och 3,3% 2024-06-01. 
Övriga ersättningar höjs med 4,1% 2023 och 3,3% 2024.

Ungdom  16-17 år                                  636 kr

Arbetstagare
Begynnelselön                                       1350 kr
3 år yrkeserfarenhet                             1350 kr
6 år yrkeserfarenhet                             1350 kr         

Kvalificerad arbetstagare
1 års yrkeserfarenhet                            1350 kr
3 års yrkeserfarenhet                            1350 kr

Förare av lastbil
1 år yrkeserfarenhet                              1350 kr
3 år yrkeserfarenhet                             1350 kr

Byggnadsarbetare, snickare med flera
1 år yrkeserfarenhet                              1350 kr
3 år yrkeserfarenhet                             1350 kr

Arbetsledare
Begynnelselön                                        1350 kr
3 år yrkeserfarenhet                           1350 kr

Alternativ lönemodell första och andra avtalsåret

För företag som tillämpar alternativ lönemodell avsätts vid respektive avtalsårs början en lönepott motsvarande 3,4 % och 3,3 %. 

Ändringar av allmänna villkor from 1 juli 2023.

Graviditetspenning

Om en arbetstagare, som uppbär hel graviditetspenning efter beslut från Försäkringskassan, sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningen löpa  

*när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller

*när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt det beslut om graviditetspenning som gäller när uppsägningen sker. Gäller från 1 juli 2023.  

Partsgemensamt arbete

Kommunal och Gröna Arbetsgivare är överens om att under kommande avtalsår fokusera på och arbeta med nedanstående frågor.

  • Översyn av lönemodell 
  • Arbetsgrupp om anställningsformer 
  • Kompetensutveckling
  • Avtalsförsäkring och avtalspension

Fler medlemmar på avtalsområdet

Förutom att vi är glada att efter tuffa och utdragna förhandlingar lyckats landa ett nytt kollektivavtal är vi också glada att vi under denna blivit fler medlemmar på avtalsområdet Trädgårdsodling. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar