Så kan du förändra fritids och skolan

När något behöver förändras på jobbet kan du och dina kollegor se till att det händer. Men någon behöver alltid ta första steget - kanske är det du? Oavsett om det gäller schemafrågor, bemanning, arbetsmiljö, organisationsförändringar eller något annat är grundregeln att först göra chefen uppmärksam på problemet och sedan använda de samverkansforum som finns. Här hittar du exempel på förändringsområden inom skola och fritids och konkreta råd kring hur ni bäst driver en fråga.

Kvinna sätter upp foton på en vägg i en skolkorridor.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Ställtid är nödvändigt för att förhindra stress

En källa till stress för dig som jobbar både på fritids och i skolan är att du behöver byta mellan olika uppdrag snabbt under arbetsdagen. Inte nog med att du ska förbereda verksamhet rent praktiskt, med material till exempel, du behöver också mentalt ställa om från den ena aktiviteten till den andra. Och hinna få en lugn stund för dig själv innan det börjar om igen. Detta som kallas ställtid är något som arbetsgivaren behöver se till att du har. Så här skriver Skolverket:

”Rektorn behöver även skapa utrymme för personalen i fritidshemmet att, i de fall då de även tjänstgör i förskoleklassen eller skolan, kunna ställa om mellan de olika uppdragen. Det är nödvändigt att personalen får möjlighet att ta emot eleverna på ett välkomnande sätt när verksamheten i fritidshemmet tar vid, till exempel genom att förbereda aktiviteter och material.” Skolverkets allmänna råd för fritidshem, s. 30.

Om du och dina kollegor inte har ställtid under era arbetsdagar är det ett arbetsmiljöproblem som rektorn behöver ta tag i. Diskutera det med kollegorna, ta upp det på APT och begär gärna hjälp av skyddsombudet!

Läs gärna Skolverkets allmänna råd för fritidshem för att få en tydlig bild av vad ni har rätt till!

Få igång engagemang i gruppen: så kan arbetsplatsträffen hjälpa till!

På arbetsplatsträffarna (APT) kan du tillsammans med arbetsgruppen diskutera förändring kring till exempel arbetsmiljön. Under mötet ska chefen, medarbetarna och skyddsombudet ha en dialog om sådant som är viktigt för verksamhetens utveckling. Här är ett perfekt tillfälle att tillsammans med kollegorna skapa dialog om er arbetsmiljö och hälsa. Vill du veta mer om hur en APT går till eller exempel på frågor man kan ta upp under mötet? Få APT-koll med Suntarbetsliv!

Arbetsplatsträffen är med andra ord ett perfekt tillfälle för er i gruppen att prata och tillsammans jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur börjar man? Hur kan man konkret förändra och påverka? Ta hjälp av OSA-kollen, det är ett verktyg som hjälper arbetsplatser att jobba tillsammans med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Du behöver inte ta allt ansvar själv: alla övningar är tänkta att göras i grupp och i dialog med varandra på arbetsplatsträffen! 

De vanligaste frågorna och hur du driver dem

Vikariat, omplaceringar, uppehållstjänst, arbetsmiljö– här är de vanligaste frågorna från medlemmar inom skola och fritids, svar om vad som gäller och tips på hur du kan agera.  Undrar du något annat, eller vill få råd och tips om hur du drar igång ett förändringsarbete bland dina kollegor kan du kontakta Kommunal Direkt på 010-442 70 00. 

Vad gäller om jag vikarierar för en lärare? Har jag rätt till extra betalt?
Kommunal tycker att arbetsgivaren självklart borde betala ersättning utifrån det arbete du gör, men det finns inget i  lagen eller i Kommunals kollektivavtal som reglerar att du har rätt till extra betalt när du som elevassistent eller barnskötare vikarierar för lärare. Däremot kan det finnas lokala överenskommelser som facket förhandlat fram om detta hos din arbetsgivare.  Är du osäker på om det finns en sådan där du arbetar? 
Hör av dig till Kommunal (arbetsplatsombudet, sektionen eller Kommunal Direkt) så får du hjälp att kolla upp det. 

Om ingen överenskommelse finns, och du vill driva frågan?

  • Prata med kollegorna om att ta upp det tillsammans på APT. 
  • Ta hjälp av arbetsplatsombud eller skyddsombud om ni har ett sådant.
  • Tala om i förväg att ni vill lägga frågan på dagordningen för mötet.                                   
  • Om ni behöver hjälp att förhandla kan ni få den hjälpen av Kommunal lokalt. 


Jag är anställd som obehörig lärare -  varför får jag inte fast anställning? 
När  du har en anställning som är tidsbegränsad får du enligt Skollagen 2 kap. 21 § inte tillgodoräkna dig den anställningstiden för att konvertera den till en tillsvidareanställning. Det beror på att skollagen säger att om man saknar lärarlegitimation kan man inte få fast anställning som lärare. 

Så här kan du förändra din situation
Om du hamnat i en långvarig situation med osäkra anställningar som obehörig lärare behöver du först fundera över om du vill utbilda dig till lärare eller inte. Om svaret blir nej, kan du fråga arbetsgivaren om det finns behov i något av de yrken som matchar din utbildningsnivå, och där det inte finns något hinder för en fast anställning. Behöver du råd kring hur du pratar med arbetsgivaren? Prata med Kommunal lokalt genom ombudet eller sektionen, så kan ni tillsammans hitta en strategi. Ett annat alternativ är att kontakta Kommunal Direkt. Om du inte redan gjort det, registrera dig på Trampolin, Kommunals jobbsökarverktyg. Du når det via Mina sidor. Vill du gärna vara kvar där du jobbar, kan det vara skönt att i alla fall nämna lite i förbifarten att det finns andra jobb och att arbetsgivaren inte kan räkna med att du hänger kvar i ovisshet hur länge som helst. 


Hur många elever ska det vara per personal? 
Vissa kommuner har bestämmelser om hur många elever man ska ansvara för. Det är i så fall ett politiskt beslut i din kommun och inget som står i lagen eller kollektivavtalet.  Men om du och dina kollegor upplever att elevgruppen är för stor, så att ni får en orimlig arbetsbelastning, är det ett arbetsmiljöproblem. Det är arbetsgivaren skyldig att åtgärda. 

Åtgärdar inte arbetsgivaren arbetsmiljöproblemet?
Om det inte händer något, trots att arbetsgivaren fått veta att det finns ett problem att åtgärda, kan du och dina kollegor antingen driva frågan tillsammans med skyddsombud eller begära stöd från Kommunal genom sektionen om det inte finns något skyddsombud på er arbetsplats.  

Så här driver skyddsombudet en arbetsmiljöfråga steg för steg:

Får arbetsgivaren bara flytta mig till en annan fritidsverksamhet på sommaren? 
Ja,  arbetsgivaren får utifrån verksamhetens behov göra omplaceringar eller sammanslagningar. Men innan det ska arbetsgivaren i samverkan med skyddsombudet bedöma vilka eventuella risker som finns med omplaceringarna eller sammanslagningarna, och åtgärda dem. Dessutom ska du i god tid få veta vad som ska hända, och vilka rutiner och arbetsvillkor som ska gälla.  

Så här gör ni om arbetsgivaren inte åtgärdar riskerna
Om det inte händer något, trots att arbetsgivaren fått veta att det finns ett problem att åtgärda, kan du och dina kollegor antingen driva frågan tillsammans med skyddsombud eller begära stöd från Kommunal genom sektionen om det inte finns något skyddsombud på er arbetsplats.  

Se En arbetsmiljöfrågas väg ovan

Jag har uppehållstjänst.  Vad händer om jag blir sjukskriven länge? 
En längre sjukskrivning kan påverka din uppehållslön och vad som gäller regleras i kollektivavtalet. Det kan också spela roll hur lång sjukskrivningen är, och när den inträffar. 
Ta alltid kontakt med ditt ombud för Kommunal som kan se över situationen i detalj, eller så hör du av dig till Kommunal Direkt på 010-442 70 00. 

Jag har betalda semesterdagar men jag får inte ta ut dem under terminen. Är det verkligen okej? 
Utifrån verksamhetens behov har arbetsgivaren rätt att neka semester du ansökt om under terminen men när det gäller sommaren är arbetsgivaren skyldig att ge dig 4 veckor sammanhållen huvudsemester under juni-augusti. 
Det är viktigt att arbetsgivaren planerar semestern i god tid – du har rätt att få veta, så att du själv kan planera. 
Om du vill söka semester utöver huvudsemestern, är ett tips att göra det samtidigt som du söker huvudsemester, för då får du besked på samma gång om den blir godkänd. 

Så lyckas du att påverka - och undviker fallgroparna

1. Vad är problemet? 2. Vad vill vi? 3. Hur kommer vi dit? När du och dina kollegor förbereder er för att ta upp ett problem är det smart att ha tänkt igenom det enligt den strukturen. Har ni skrivit ner det också har ni gjort det viktiga grundarbetet för att kunna driva fram en förändring. 

Vinning för alla - Tänk igenom på vilket sätt resultatet är bra för alla. Ett exempel kan vara att en förbättring av arbetsmiljön leder till att färre blir sjuka. Det är en vinst för alla som är svår för arbetsgivaren att argumentera emot. 

Prova och utvärdera - Om det är arbetsgivaren som vill driva igenom en organisations- eller schemaändring till exempel, som du och kollegorna är kritiska mot, kräv att få en begränsad testperiod och att ni får göra en utvärdering när perioden är slut.  På så sätt är det inte bara oro eller farhågor som talar, utan konkreta bevis. 

Prata om frågorna på APT. Förutsatt att det finns ett samverkansavtal med arbetsgivaren på er arbetsplats har ni rätt att använda en del av APT:t till att diskutera fackliga frågor. På så sätt finns det ett givet tillfälle att prata ihop sig. Signalera i förväg att ni behöver tid för det under kommande APT.  


Undvik dessa fallgropar:

Dra inte lasset ensam – Om det är en fråga som berör fler än dig ska du inte driva den själv. 
En förändring som påverkar alla i ditt arbetslag eller på arbetsplatsen behöver ni samlas kring. Ta den tiden som behövs för att prata ihop er ordentligt. Kom överens om att inte låta er bli splittrade, eller att chefen pratar med er en och en för att ta reda på vem som är ”bråkmakaren”.  Ta stöd av Kommunal! Om det finns ett skyddsombud är den personen förstås med. Annars kontakta er sektion eller Kommunal Direkt 010-442 70 00. 


Skärp inte tonen i förtid – Det bästa sättet att få igenom en förändring är genom en dialog där båda sidor får en chans att tänka, reagera och komma med ett förslag. Undvik att storma in med en kravlista som inte arbetsgivaren är beredd på. 

Dela sidan