Jobba i stall? Viktigt att tänka på när du arbetar i hästbranschen

Många i hästnäringen driver verksamhet för att de har en passion för hästar. För företagaren är gränsen mellan arbete och fritid inte alla gånger självklar, men den som anställer måste förhålla sig till sitt ansvar som arbetsgivare.

Kvinna bredvid häst i ett stall.
Foto: Kommunal

Många som verkar inom hästbranschen har blivit företagare för att de vill ägna sig åt sitt fritidsintresse på heltid, oavsett lönsamhet. Det kan handla om att offra inkomster och acceptera kompromisser, som man inte skulle göra i andra yrken.

Men om man anställer andra i sin verksamhet, så har man samma ansvar som alla andra arbetsgivare.

Det finns tyvärr en risk för att du som anställd i branschen utnyttjas för att du delar det stora intresset för hästar. Det gäller att se hästskötare som ett professionellt yrkesval, och att ta reda på vilka villkor som gäller för yrket.

Behöver du stöd?

När du är medlem i Kommunal kan vi hjälpa dig om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta Kommunal Direkt eller din sektion för rådgivning. 

Bli medlem!

Viktigt att tänka på

Det som är viktigast att tänka på när du erbjuds en anställning i hästbranschen är:

  • Du ska ha ett påskrivet anställningsavtal.
  • Ta reda på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Finns det kollektivavtal så säkerställer det vilka arbetsvillkor som ska gälla. Det gäller allt från lön, arbetstider, semesterdagar, försäkringar till pensionsavsättningar.
  • Att arbeta med hästar innebär att du arbetar i en fysiskt krävande bransch, där det förekommer olyckor, belastnings- och förslitningsskador. Att vara försäkrad under arbetstid är mycket viktigt.

Schysst stall

Schysst stall är ett projekt som utbildar och informerar om sexuella trakasserier inom hästnäringen. Bakom initiativet står Sveriges största hästorganisationer tillsammans med Kommunal, Almega och Gröna arbetsgivare.

Läs mer!
Vad säger lagen om anställningsskydd?

Så här står det i lagen om anställningsskydd (1982:80):

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Checklista för bättre arbetsmiljö

Kommunal har, tillsammans med Prevent och Grön sektor, tagit fram en gratis checklista som underlättar arbetet med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder inom hästnäringen.

Checklistan innehåller till exempel frågor om grundläggande arbetsmiljöarbete, säkerhet, psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

Checklista - hästnäringen

Fler projekt och kampanjer

Ett riktigt hästjobb är en kampanj av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Kampanjen riktar sig till arbetsgivare inom hästnäringen och tar upp vikten av att lära sig mer om arbetsmiljö – och riskerna med att inte göra det.

Läs mer på HNS hemsida.

Håll dig uppdaterad

Se till att inte missa viktiga nyheter om din bransch eller ditt kollektivavtal. Logga in på Mina sidor och kolla att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar