Bra Liberalerna, men halva jobbet är kvar – lagstifta även om personaltätheten


Sepideh Westerberg

Blogginlägg

av Sepideh Westerberg

Ekot rapporterade imorse att Liberalerna svänger i frågan och numera inser att lagstiftning behövs avseende barngruppernas storlek i förskolan. Kommunal, som drivit detta politiska krav, välkomnar detta. När varannan barngrupp i landet är för stor är detta självklart ett helt nödvändigt beslut. Men det räcker inte att göra ”halva jobbet” utan det behövs även lagstiftning om personaltätheten.

En ny kartläggning som Kommunal har gjort visar att personaltätheten också kan skilja sig enormt mycket. Exempelvis inom Upplands Väsby kommun var personaltätheten på förskolan med sämst personaltäthet (en förskola i vinstdrivande regi) 10,1 barn per anställd, medan motsvarande siffra för bästa förskolan i kommunen (en förskola i kommunal regi) var 4,2 barn per anställd.

Det är välkommet och bra att Liberalerna äntligen hörsammar våra krav om att lagstifta om barngruppernas storlek. Inte minst då det i storstädernas kranskommuner är vanligt att barnskötare vittnar om barngrupper med 1-3 åringar med 23 (!) småbarn. Enligt Skolverkets riktmärken borde det vara högst 12 barn i den åldersgruppen, men det finns tyvärr alltför många exempel på förskolor med uppemot det dubbla antalet barn.

För att förslaget inte ska bli tandlöst behöver det dock lagstiftas om personaltätheten – annars finns risken att barngrupperna minskas men att det även genomförs nedskärningar i personaltätheten.

För att förslaget inte ska bli tandlöst behöver det dock lagstiftas om personaltätheten – annars finns risken att barngrupperna minskas men att det även genomförs nedskärningar i personaltätheten. Kommunal och Sveriges Lärare kräver gemensamt lagstiftning gällande personaltäthet och barngruppernas storlek.

Kraven är att:

  • I åldern 1–3 ska det vara högst tre barn per heltidsanställd och högst 12 barn i barngruppen.
  • I åldern 4–5 ska det vara högst fem barn per heltidsanställd och högst 15 barn i barngruppen.

Liberalerna och övriga partier måste hörsamma professionens krav. Angående professionen hade det också varit lägligt om partiet med självbilden att vara ett kunskapsparti lärde sig att förskolans personal består av både barnskötare (ca 57 procent av förskolans personal) och förskollärare (ca 43 procent av förskolans personal). Inte enbart förskollärare.

Enligt SCB finns ca 100 000 formellt utbildade barnskötare i Sverige. Kommunals undersökningar visar att många lämnar yrket på grund av hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Samhället behöver få dem att återvända till och vilja arbeta på förskolan. Bägge yrkesgrupper behövs och arbetar med förskolans uppdrag om att erbjuda barn trygghet, omsorg, social och pedagogisk utveckling.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar