Rättvisa löner och låglönesatsning: Kommunal varslar om strejk


Johan Ingelskog

Blogginlägg

av Johan Ingelskog

Jag vill passa på att dela med mig av några tankar om den pågående konflikten mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Visita. Konflikten grundar sig i medlemmars rättigheter, välmående och arbetsvillkor. Kommunal tvingas nu varsla om strejk för att försvara rätten till löneökningar i nivå med märket för de som arbetar som måltids- och kökspersonal på arbetsplatser så som sjukhus, vårdcentraler och storkök.

I årets avtalsrörelse står mycket på spel för medlemmarna i Kommunal. Varje dag utför de samhällsviktiga arbeten som sträcker sig från att servera näringsrik mat på våra sjukhus till att vårda våra äldre och sjuka. Deras arbete är grundläggande för vår välfärd. 

Många välfärdsarbetare har redan små eller obefintliga ekonomiska marginaler. De har svårt att få sin ekonomi att gå ihop i en tid när levnadskostnaderna ständigt ökar. Kommande löneökningar blir därför helt avgörande för att våra medlemmar ska kunna leva ett bra liv. Det är en rättighet som vi är fast beslutna att försvara.

Våra medlemmar är människor som jobbar hårt för att ta hand om vårt samhälle, och de förtjänar bättre än vad Visita vill ge.

Det är viktigt att poängtera att Kommunal inte tar beslutet att varsla om strejk lättvindigt. Att gå ut i strejk är alltid en sista utväg. Våra medlemmar är människor som jobbar hårt för att ta hand om vårt samhälle, och de förtjänar bättre än vad Visita vill ge. 

En central del av Kommunals krav till arbetsgivarna är en låglönesatsning, som är en grundsten i det så kallade "industrimärket". Industrimärket är en överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som har som syfte att säkerställa rättvisa löner inom olika sektorer i Sverige. Det är en modell som bygger på principen om solidaritet och rättvisa – och ska fungera som en golvplatta för nivån på löneökningar på arbetsmarknaden.

Låt mig understryka att låglönesatsningen är en rimlig och rättvis åtgärd. Den är nödvändig för att skydda de som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna, vilket är särskilt viktigt i dagens ekonomi med hög inflation. Det är en fråga om grundläggande rättvisa och solidaritet.

Tyvärr har arbetsgivarorganisationen Visita valt att säga nej till låglönesatsningen som utgör en del av detta märke. Det är ett beslut som hotar medlemmarnas ekonomi och i förlängningen hela vår välfärd.

Vi tror på ett Sverige där ingen arbetare är fattig, och vi kommer att fortsätta kämpa för det.

Kommunal kan inte acceptera en situation där samhällsviktiga arbetstagare tvingas kämpa för sina grundläggande rättigheter. Vi tror på ett Sverige där ingen arbetare är fattig, och vi kommer att fortsätta kämpa för det. Det handlar om att värna de människor som värnar om oss och vår välfärd.

Vi hoppas att arbetsgivaren kommer att ompröva sin inställning och komma fram till en lösning som är rimlig och rättvis. Vår dörr till förhandlingar har alltid varit öppen, och vi är fortsatt redo att arbeta tillsammans för att säkra bättre arbetsvillkor och löner för våra medlemmar.

Tack för att ni tar er tid att läsa detta inlägg och för ert stöd till våra medlemmar. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för dem som arbetar för det gemensamma i vårt samhälle.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar