Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rättshjälp i försäkringsärenden

Texten Rättshjälp ingår i medlemskapet - kostnadsfritt!
Foto: Kommunal
Kommunal kan bevilja medlemmar rättshjälp i vissa försäkringsärenden, exempelvis om du får en arbetsskada eller riskerar att förlora sjukpenningen.

Om Försäkringskassan inte beviljar dig rätt till ersättning har du möjlighet att söka juridisk hjälp från Kommunal för att driva ärendet*. Kommunal bedömer om det är möjligt att driva ärendet och beviljar eller avslår rättshjälp. Vid beviljad rättshjälp kommer en förbundsjurist att kostnadsfritt företräda dig i ditt ärende.

Du kan ansöka om rättshjälp om Försäkringskassan har fattat ett beslut om förmåner vid sjukdom eller arbetsskada som du inte är nöjd med, eller om du har fått ett negativt beslut från AFA:s omprövningsavdelning. Det kan också handla om att ditt trafikförsäkringsbolag eller Trafikskadenämnden prövar din rätt till ersättning för en arbetsrelaterad trafikskada. 

Rättshjälpen ingår kostnadsfritt i medlemskapet

* Observera att du som medlem inte kan kräva att bli företrädd i händelser eller tvister, som inträffat före det datum inträdesansökan har inkommit till Kommunal.

Så har Rättshjälpen hjälpt medlemmarna

Bli medlem här!

 

 

Kategorier

Medlemskapet