Hallå där, Phillip Eldon förbundsjurist på Kommunal!


2020-01-20

Medlemmar i Kommunal har totalt fått 33,5 miljoner kronor i ersättning efter rättsprocesser som drivits av LO-TCO Rättsskydd. Vi pratar med Kommunals förbundsjurist Phillip Eldon för att få veta mer.

Phillip Eldon, förbundsjurist på Kommunal
Phillip Eldon, förbundsjurist på Kommunal
Foto: Kommunal

226 ärenden och ersättningar på 33,5 miljoner till Kommunals medlemmar under 2019. Hur ser du på det?

- Antalet rättshjälpsärenden har gått ned jämfört med de senaste åren, men då har det å andra sidan varit ovanligt många som sökt rättshjälp. Trots att vi alltså fått in färre ärenden tycker jag att LO-TCO Rättsskydd lyckats utverka relativt mycket i ersättning till våra medlemmar. Särskilt när man tänker på att tillämpningen är restriktiv.

Ser du någon trend i bedömningar eller hur ärenden hanteras, något som har ändrats under 2019?

- Det har kommit en bra dom från Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om hur man prövar rätten till sjukersättning. Och året innan, 2018, kom det två bra domar från Högsta förvaltningsdomstolen om sjukpenning. Mitt intryck är att dessa domar inte riktigt har fått det genomslag som jag hade förväntat mig.

Jag tycker att förvaltningsrätter och kammarrätter fortfarande okritiskt anpassar sig efter Försäkringskassans syn på vad som krävs för rätt till sjukpenning respektive sjukersättning. Jag hade hoppats att dessa domstolar skulle börja kontrollera Försäkringskassans bedömningar och beslut mer och ta större hänsyn till praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur hinner ni driva så många ärenden på ett år?

- LO-TCO Rättsskydd har erfarna och skickliga jurister som gör sitt bästa. Sen tar handläggningen av ett försäkringsärende ganska lång tid. Processen i förvaltningsrätt kan ju ta upp till ett år och om man överklagar till kammarrätten tar det förstås ännu längre tid.

Är det någon särskild typ av ärenden som har ökat?

- Jämfört med tidigare ser det ut som om fler medlemmar som har ett arbete med lönebidrag eller ett skyddat arbete får avslag efter 180 dagar när deras arbetsförmåga bedöms mot normalt förekommande arbeten. Denna ökning framstår som lite märklig med tanke på att sådan subventionerad anställning inte ingår i begreppet normalt förekommande arbete.

Hur ser det ut inför 2020?

- Det är alltid svårt att sia om framtiden när det gäller försäkringsärenden. Det är många faktorer som spelar in, till exempel regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan, Försäkringskassans och domstolars tillämpning av sjukförsäkringen, hur många medlemmar som känner till att de kan söka rättshjälp och så vidare.

En gissning är att det ser ut ungefär som under 2019. I år kommer det utredningsbetänkanden om sjukförsäkringen. Utredningen ska bland annat se över begreppet normalt förekommande arbete, som används vid prövning av rätt till sjukpenning. Det ska bli väldigt intressant att se vad utredningen föreslår och vad regeringen gör med förslagen.

Dela sidan