Medlem fick 59 000 kr i sjukpenning – och sin SGI tillbaka!


2021-05-17

En medlem fick avslag på två ansökningar om sjukpenning, och sin SGI sänkt till noll. Genom rättshjälpen, som ingår i medlemskapet, fick medlemmen hjälp att driva fallen i förvaltningsrätten. Och det gav resultat! Medlemmen beviljades 59 000 kronor i sjukpenning och fick sin SGI åter.

En medlem var sjukskriven och ansökte om sjukpenning för en viss period. Men Försäkringskassan nekade medlemmen sjukpenning för perioden. Medlemmen överklagade beslutet och ansökte om rättshjälp hos Kommunal. Kommunals förbundsjurist sa ja till att driva fallet i förvaltningsrätten och ärendet sattes igång. Men under tiden som fallet drevs, följde fler turer kring medlemmens sjukpenning.

Förlorade sin SGI – och fick ytterligare avslag

Medlemmen ansökte nu om sjukpenning för en andra period, som följde direkt efter den avslagna perioden. Men Försäkringskassan bedömde att medlemmen, efter avslaget för period ett, inte hade skyddat sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och sänkte medlemmens SGI till 0 kronor. Medlemmen förlorade därmed sin SGI – och genom det också rätten till sjukpenning.

Den förlorade SGI:n ledde till automatiskt avslag på ansökan för den andra sjukpenning-perioden. Medlemmen hade nu alltså fått avslag på båda sjukpenningsperioderna, och dessutom förlorat sin SGI på kuppen. Samtidigt pågick tvisten kring den första sjukpenningsperioden för fullt.

I det här läget vände sig medlemmen åter till Kommunal för rättshjälp. Denna gång för att driva två nya frågor: rätten till att behålla sin SGI och rätten till sjukpenning för period nummer två. Kommunal beviljade återigen rättshjälp. De två nya frågorna överlämnades till LO-TCO Rättsskydd, som drev dessa i förvaltningsrätten.

Delseger banade väg för fler framsteg

Under tiden fortsatte Kommunals förbundsjurist att företräda medlemmen i förvaltningsrätten i ärendet gällande den första sjukperioden. En viktig vändpunkt kom när förvaltningsrätten slutligen gav medlemmen delvis bifall. Man beviljade medlemmen rätt till hel sjukpenning för knappt hälften av den första perioden.

Tack vare framgången i det första ärendet, förändrades förutsättningarna kring den förlorade SGI:n i det andra ärendet. Genom att Kommunal lyckats bevisa medlemmens rätt till sjukpenning för del av den första perioden, fann förvaltningsrätten att medlemmens SGI var skyddad. Medlemmen fick tillbaka samma SGI som hen haft innan sin sjukskrivning.

Som en konsekvens av det, hävdes avslaget gällande sjukpenning för period nummer två och Försäkringskassan beviljade medlemmen sjukpenning för denna andra period. Totalt fick medlemmen 59 000 kronor i retroaktiv sjukpenning och, inte minst, sin SGI tillbaka!

Dela sidan