Medlem fick 57 000 kr i ersättning efter dom i förvaltningsrätten


2021-05-17

Efter att ha nekats fortsatt sjukpenning, ansökte en medlem om Kommunals kostnadsfria rättshjälp för att få hjälp att driva frågan i förvaltningsrätten.

En medlem passerade 180-dagarsgränsen i sin sjukskrivning, och nekades fortsatt sjukpenning av Försäkringskassan. Medlemmen vände sig till Kommunal för juridisk hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut. Kommunal bedömde att det fanns möjlighet att framgångsrikt driva fallet, och medlemmen beviljades rättshjälp.

Kommunals förbundsjurist åtog sig att företräda medlemmen i förvaltningsrätten. Genom att förbundsjuristen dels utvecklade argumenten för medlemmens rätt till sjukpenning, och dels la fram kompletterande medicinskt underlag, lyckades man vinna gehör för medlemmens sak.

Medlemmen fick rätt till sjukpenning

Det hela slutade med att förvaltningsrätten biföll överklagan, och gav medlemmen rätt till sjukpenning. Medlemmen fick 50 000 kronor i retroaktiv sjukpenning från Försäkringskassan, och ytterligare 7 000 kronor från kollektivavtalade försäkringar.

Dela sidan