Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd

En god omsorg av barn och äldre är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad. Bara genom möjligheten att förena förvärvsarbete med barn eller gamla föräldrar, kan vi uppnå en samhällsekonomi med ett högt antal arbetade timmar och ett tillräckligt arbetsutbud.

Ofrivilliga och obetalda håltimmar för 100 000 inom välfärden

Drygt 100 000 av Kommunals medlemmar arbetar delade turer, det vill säga i arbetspass med ofrivilliga och obetalda håltimmar. Inom äldreomsorgen har hälften av medlemmarna under sådana arbetsvillkor.

Kategorier

Äldreomsorg

Vägval välfärd: Radikalt ökade resurser krävs för säkrad välfärd

Ny strategi. Det svenska välfärdssamhället håller på att rustas ned. Resurserna minskar drastiskt samtidigt som behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg ökar. Ytterst handlar det om politisk kortsiktighet och ovilja. Det krävs tuffa beslut för att vända utvecklingen.

”Har någon sett Matilda?” – rapport om fritidshemmen

Nedskärningarna av fritidshemmens resurser har varit stora under de senaste trettio åren. Barngrupperna har ökat mycket i storlek, idag är det nästan tre gånger så många barn per vuxen som 1980. Många föräldrar oro för barnen när de är på fritids. Det framgår av Kommunals rapport ”Har någon sett Matilda?”

Utökade öppettider inom barnomsorgen lönsamt för alla

Rapporten ” Barnomsorg på obekväm arbetstid – för vem?” visar att utökade öppettider inom barnomsorgen skulle resultera i en samhällsvinst på minst 43 miljoner kronor. De största vinnarna är barnfamiljerna som får möjlighet att öka sina inkomster.

"Alla andra hämtar tidigt"

Hälften av alla föräldrar känner sig pressade att hämta tidigt på förskolan. Nästan en tredjedel uppger att de inte kan jobba heltid på grund av öppettiderna inom barnomsorgen. - Om utvecklingen fortsätter är det ett hot mot ett jämställt föräldraskap och arbetsliv, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Pages