Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Flexibilitetens pris - rapport om en vittrande anställningstrygghet i vård och omsorg

Vården och omsorgens anställda är vardagens självklara följeslagare. De tar hand om våra äldre, sköter om våra barn på förskolan, vårdar oss alla när vi blir sjuka. Men de behandlas som om vi inte behöver dem. År efter år förväntas personal inom vård och omsorg fungera och leverera kvalitet utan att få den mest grundläggande anställningstrygghet tillgodosedd.

Styrning för välfärdsproffs

Välfärden är en förutsättning för samhällsekonomin. Men tilliten till välfärden riskerar att minska om marknadsstyrningen tillåts fortsätta. I en ny rapport presenterar Kommunal ett antal konkreta generella förslag för en styrning av välfärden efter New Public Management.

”Fel när vinst blir välfärdens syfte”

Av Kommunals medlemmar som arbetar i privata välfärds­företag svarar 84 procent att de tycker att överskott i skattefinansierad verksamhet i huvudsak ska gå tillbaka till verksamheten och inte till vinstuttag, skriver Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, och Torbjörn Dalin, utredare på Kommunal.

Kommunal om arbetsmarknadspolitik – en strategi för Kommunals arbete

Kommunal företräder medlemmarna när det gäller lön, arbetstider, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor. Men det är också viktigt att bevaka villkoren för alla på arbetsplatsen, oavsett anställningsform eller eventuellt arbetsmarknadspolitiskt program. Uppdraget är att agera på ett klokt sätt för medlemmar, blivande medlemmar och för verksamhetens kvalitet.
Yeshiwork Wondmeneh, utredare på Kommunal

Friskt liv i sikte? - Kommunal studerar sjuknärvaron

Rädsla att orsaka problem för arbetskamraterna, omsorg om vårdtagarna eller oro för att bli av med jobbet. De är några av orsakerna till att många medlemmar i Kommunal går till jobbet fast de är sjuka. Men vanligast är ekonomin, karensdagen är dyr för Kommunals medlemsgrupper. Nu krävs långsiktiga lösningar för att lösa problemen som ger sjuknärvaro – innan de leder till ökade sjukskrivningar.

Kategorier

Sjukskrivning

Men vem kör egentligen? Kommunal granskar busstrafiken

Kollektivtrafiken borde vara en framtidsbransch. Att minska utsläppen i trafiken är viktigt för miljön, och politikerna lovar att prioritera det kollektiva resandet. Men trots detta är det svårt att rekrytera människor som vill arbeta inom busstrafiken. De offentliga upphandlingarna skapar otrygghet för personalen, som har små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Dessutom är det politiska ansvaret otydligt. I Kommunals rapport "Men vem kör egentligen? – En rapport om den upphandlade busstrafiken" granskas styrningen av busstrafiken.

Kategorier

Trafik

Bostadsbrist ger personalbrist inom vård och omsorg

Nya siffor från fackförbundet Kommunal och Hyresgästföreningen visar att bostadsbrist leder till personalbrist inom välfärden. Var sjunde ung kommunalare har tackat nej till jobb under de senaste fem åren för att de inte har kunnat hitta en bostad i våra storstäder. Det betyder att sjukhus, äldreboenden och förskolor får problem att rekrytera personal. Och i förlängningen att omsorgen om våra sjuka, gamla och små barn påverkas.

För rehabilitering med hälsan i fokus

Kvinnodominerade yrkesgrupper i allmänhet och anställda inom vård och omsorg i synnerhet är särskilt drabbade av ohälsa som orsakas av villkor i arbetet. I den här promemorian ger Kommunal en beskrivning av läget och förslag till förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Bättre arbetsvillkor i Skönsmons hemtjänst gav tryggare äldre

Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har blivit en framgångsmodell. Genom att låta de äldre träffa färre medarbetare har tryggheten ökat. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. Det visar en rapport som Forum för Health Policy tagit fram på uppdrag av Kommunal och Vision.

Gör plats för proffsen – en annan hemtjänst är möjlig

Inom hemtjänsten leder New Public Management till att det rationellt ekonomiska tränger undan det omsorgsrationella – vilket leder till sämre omsorg. Bland Kommunals medlemmar inom hemtjänsten uppger 61 procent att detaljstyrningen ökat, och 48 procent menar att deras inflytande över planeringen av vården och omsorgen har minskat. Kommunals nya rapport ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” visar att en annan styrning, en bättre hemtjänst, är möjlig.

Kategorier

Äldreomsorg

Pages