Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Ekonomiska drivkrafter för en hållbar hälsa i vård- och omsorgssektorn

Regeringen vill genom ett samlat grepp lösa problemet med ökad ohälsa. Kommunal ser positivt på det. I den här promemorian beskrivs bakgrunden till ohälsan i vård- och omsorgssektorn. Kommunal ger också en rad förslag till hur ohälsan kan lösas, på kortare och längre sikt.

Bostadsbrist ger personalbrist inom vård och omsorg

Nya siffor från fackförbundet Kommunal och Hyresgästföreningen visar att bostadsbrist leder till personalbrist inom välfärden. Var sjunde ung kommunalare har tackat nej till jobb under de senaste fem åren för att de inte har kunnat hitta en bostad i våra storstäder. Det betyder att sjukhus, äldreboenden och förskolor får problem att rekrytera personal. Och i förlängningen att omsorgen om våra sjuka, gamla och små barn påverkas.

För rehabilitering med hälsan i fokus

Kvinnodominerade yrkesgrupper i allmänhet och anställda inom vård och omsorg i synnerhet är särskilt drabbade av ohälsa som orsakas av villkor i arbetet. I den här promemorian ger Kommunal en beskrivning av läget och förslag till förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Bättre arbetsvillkor i Skönsmons hemtjänst gav tryggare äldre

Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har blivit en framgångsmodell. Genom att låta de äldre träffa färre medarbetare har tryggheten ökat. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. Det visar en rapport som Forum för Health Policy tagit fram på uppdrag av Kommunal och Vision.

Gör plats för proffsen – en annan hemtjänst är möjlig

Inom hemtjänsten leder New Public Management till att det rationellt ekonomiska tränger undan det omsorgsrationella – vilket leder till sämre omsorg. Bland Kommunals medlemmar inom hemtjänsten uppger 61 procent att detaljstyrningen ökat, och 48 procent menar att deras inflytande över planeringen av vården och omsorgen har minskat. Kommunals nya rapport ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” visar att en annan styrning, en bättre hemtjänst, är möjlig.

Kategorier

Äldreomsorg
Trädgårdsodlare

Rapport: Rätt arbetstid - Kommunals arbetstidsstrategi 2015

Arbetstid är en central fråga för Kommunals medlemmar. Den svenska arbetsmarknaden är i en ständig förändring där nya lagar och avtal påverkar medlemmarnas arbetstider, anställningsformer, arbetsmiljö och löner. Arbetstidsvillkor handlar om att skapa förutsättningar för att påverka hur länge vi arbetar, när vi arbetar, under vilka villkor vi arbetar och vilken lön vi får för vårt arbete. För Kommunal är heltidsarbete, möjlighet för de anställda att påverka sin arbetstid och fasta jobb förutsättningar för en tryggad framtida rekrytering till välfärdsjobben.
Trädgårdsodlare

Rapport: Rätt arbetstid - Kommunals arbetstidsstrategi 2015

Arbetstid är en central fråga för Kommunals medlemmar. Den svenska arbetsmarknaden är i en ständig förändring där nya lagar och avtal påverkar medlemmarnas arbetstider, anställningsformer, arbetsmiljö och löner. Arbetstidsvillkor handlar om att skapa förutsättningar för att påverka hur länge vi arbetar, när vi arbetar, under vilka villkor vi arbetar och vilken lön vi får för vårt arbete. För Kommunal är heltidsarbete, möjlighet för de anställda att påverka sin arbetstid och fasta jobb förutsättningar för en tryggad framtida rekrytering till välfärdsjobben.

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv

Kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens oavsett sektor, bransch eller yrke. Men utvecklingen är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg. I denna promemoria ger Kommunal förslag om åtgärder för bättre arbetsmiljö i vård och omsorg.

Trygga famnar är inte utbytbara - ge yrkesutbildade barnskötare fasta jobb i förskolan

Förskolan ska vara utvecklande, rolig och trygg för barnen. Den ska också vara en service för föräldrar så de kan arbeta eller studera. Så ser verkligheten inte ut idag. Kommunals nya rapport ”Trygga famnar är inte utbytbara” visar på en förskola där både otrygga anställningar och andelen outbildad personal ökar, vilket undergräver såväl kvalitet som kontinuitet.

Pensionen är en kvinnofälla – rapport från Kommunal och SKPF

Trots många år i välfärdens tjänst kan en majoritet av Kommunals kvinnliga pensionärer ändå inte försörja sig på sin pension. 7 av 10 är beroende av garantipension. I genomsnitt får de nästan 4000 kronor mindre i månaden än de pensionerade Kommunalmännen. För många kvinnor är tvåsamheten därför en nödvändighet för att överleva ekonomiskt. Ytterst är detta en konsekvens av orättvisa arbetsvillkor, skeva löner och ett ojämställt hemmaliv. Det visar en rapport från Kommunal och SKPF.

Kategorier

Pension

Pages