Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Arbete på villkor som andra - Dags att styra upp den personliga assistansen!

Kommunals medlemmar älskar sina arbeten – men hatar många gånger sina arbetsvillkor. Branschen personlig assistans utmärker sig särskilt där personliga assistenter är undantagna vanliga arbetsrättsliga regler. Systemet för assistansen behöver styras upp för en ökad professionalisering av yrke och bransch. Det krävs för en höjd verksamhetskvalitet, förbättrad arbetsmiljö och för att säkra förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Flexibilitetens pris - rapport om en vittrande anställningstrygghet i vård och omsorg

Vården och omsorgens anställda är vardagens självklara följeslagare. De tar hand om våra äldre, sköter om våra barn på förskolan, vårdar oss alla när vi blir sjuka. Men de behandlas som om vi inte behöver dem. År efter år förväntas personal inom vård och omsorg fungera och leverera kvalitet utan att få den mest grundläggande anställningstrygghet tillgodosedd.

Styrning för välfärdsproffs

Välfärden är en förutsättning för samhällsekonomin. Men tilliten till välfärden riskerar att minska om marknadsstyrningen tillåts fortsätta. I en ny rapport presenterar Kommunal ett antal konkreta generella förslag för en styrning av välfärden efter New Public Management.

”Fel när vinst blir välfärdens syfte”

Av Kommunals medlemmar som arbetar i privata välfärds­företag svarar 84 procent att de tycker att överskott i skattefinansierad verksamhet i huvudsak ska gå tillbaka till verksamheten och inte till vinstuttag, skriver Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, och Torbjörn Dalin, utredare på Kommunal.

Kommunal om arbetsmarknadspolitik – en strategi för Kommunals arbete

Kommunal företräder medlemmarna när det gäller lön, arbetstider, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor. Men det är också viktigt att bevaka villkoren för alla på arbetsplatsen, oavsett anställningsform eller eventuellt arbetsmarknadspolitiskt program. Uppdraget är att agera på ett klokt sätt för medlemmar, blivande medlemmar och för verksamhetens kvalitet.
Yeshiwork Wondmeneh, utredare på Kommunal

Friskt liv i sikte? - Kommunal studerar sjuknärvaron

Rädsla att orsaka problem för arbetskamraterna, omsorg om vårdtagarna eller oro för att bli av med jobbet. De är några av orsakerna till att många medlemmar i Kommunal går till jobbet fast de är sjuka. Men vanligast är ekonomin, karensdagen är dyr för Kommunals medlemsgrupper. Nu krävs långsiktiga lösningar för att lösa problemen som ger sjuknärvaro – innan de leder till ökade sjukskrivningar.

Kategorier

Sjukskrivning

Men vem kör egentligen? Kommunal granskar busstrafiken

Kollektivtrafiken borde vara en framtidsbransch. Att minska utsläppen i trafiken är viktigt för miljön, och politikerna lovar att prioritera det kollektiva resandet. Men trots detta är det svårt att rekrytera människor som vill arbeta inom busstrafiken. De offentliga upphandlingarna skapar otrygghet för personalen, som har små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Dessutom är det politiska ansvaret otydligt. I Kommunals rapport "Men vem kör egentligen? – En rapport om den upphandlade busstrafiken" granskas styrningen av busstrafiken.

Kategorier

Trafik

Ekonomiska drivkrafter för en hållbar hälsa i vård- och omsorgssektorn

Regeringen vill genom ett samlat grepp lösa problemet med ökad ohälsa. Kommunal ser positivt på det. I den här promemorian beskrivs bakgrunden till ohälsan i vård- och omsorgssektorn. Kommunal ger också en rad förslag till hur ohälsan kan lösas, på kortare och längre sikt.

Bostadsbrist ger personalbrist inom vård och omsorg

Nya siffor från fackförbundet Kommunal och Hyresgästföreningen visar att bostadsbrist leder till personalbrist inom välfärden. Var sjunde ung kommunalare har tackat nej till jobb under de senaste fem åren för att de inte har kunnat hitta en bostad i våra storstäder. Det betyder att sjukhus, äldreboenden och förskolor får problem att rekrytera personal. Och i förlängningen att omsorgen om våra sjuka, gamla och små barn påverkas.

För rehabilitering med hälsan i fokus

Kvinnodominerade yrkesgrupper i allmänhet och anställda inom vård och omsorg i synnerhet är särskilt drabbade av ohälsa som orsakas av villkor i arbetet. I den här promemorian ger Kommunal en beskrivning av läget och förslag till förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Pages