Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Rapport från 2010: Kommunalarnas arbetsmarknad – deltidsarbetslöshet

Deltidsarbetslöshet har länge varit ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I den här rapporten från 2010 redovisas hur deltidsbegränsningsregeln slog hårt mot deltidsarbetslösa medlemmar.
Aisha och Lisa, två medlemmar som intervjuats inför rapporten Status: prekär

Status: prekär – en rapport om tidsbegränsat anställda

Tidsbegränsade anställningsformer är vanligast inom kvinnodominerade arbetaryrken. Både tim- och vid behovsanställningar har ökat på arbetsmarknaden under senare år och kryper högre upp i åldrarna – medelåldern inom kommun och landsting var 37 år 2014. Kommunals rapport ”Status: prekär” handlar om tidsbegränsat anställda inom Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort.

Kategorier

Visstid

Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende

Kommunals rapport "Skäligt är inte gott nog - en rapport om äldres boende" beskriver hur det över tid har blivit allt svårare för äldre att få plats på ett äldreboende. För personer över 80 år har andelen med äldreomsorg, hemtjänst eller plats på ett särskilt boende, minskat från 62 procent till 37 procent mellan åren 1980 och 2012. Från år 2000 till 2010 försvann var fjärde boendeplats.

Kategorier

Äldreomsorg

Arbete på villkor som andra - Dags att styra upp den personliga assistansen!

Kommunals medlemmar älskar sina arbeten – men hatar många gånger sina arbetsvillkor. Branschen personlig assistans utmärker sig särskilt där personliga assistenter är undantagna vanliga arbetsrättsliga regler. Systemet för assistansen behöver styras upp för en ökad professionalisering av yrke och bransch. Det krävs för en höjd verksamhetskvalitet, förbättrad arbetsmiljö och för att säkra förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Flexibilitetens pris - rapport om en vittrande anställningstrygghet i vård och omsorg

Vården och omsorgens anställda är vardagens självklara följeslagare. De tar hand om våra äldre, sköter om våra barn på förskolan, vårdar oss alla när vi blir sjuka. Men de behandlas som om vi inte behöver dem. År efter år förväntas personal inom vård och omsorg fungera och leverera kvalitet utan att få den mest grundläggande anställningstrygghet tillgodosedd.

Styrning för välfärdsproffs

Välfärden är en förutsättning för samhällsekonomin. Men tilliten till välfärden riskerar att minska om marknadsstyrningen tillåts fortsätta. I en ny rapport presenterar Kommunal ett antal konkreta generella förslag för en styrning av välfärden efter New Public Management.

”Fel när vinst blir välfärdens syfte”

Av Kommunals medlemmar som arbetar i privata välfärds­företag svarar 84 procent att de tycker att överskott i skattefinansierad verksamhet i huvudsak ska gå tillbaka till verksamheten och inte till vinstuttag, skriver Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, och Torbjörn Dalin, utredare på Kommunal.

Kommunal om arbetsmarknadspolitik – en strategi för Kommunals arbete

Kommunal företräder medlemmarna när det gäller lön, arbetstider, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor. Men det är också viktigt att bevaka villkoren för alla på arbetsplatsen, oavsett anställningsform eller eventuellt arbetsmarknadspolitiskt program. Uppdraget är att agera på ett klokt sätt för medlemmar, blivande medlemmar och för verksamhetens kvalitet.
Yeshiwork Wondmeneh, utredare på Kommunal

Friskt liv i sikte? - Kommunal studerar sjuknärvaron

Rädsla att orsaka problem för arbetskamraterna, omsorg om vårdtagarna eller oro för att bli av med jobbet. De är några av orsakerna till att många medlemmar i Kommunal går till jobbet fast de är sjuka. Men vanligast är ekonomin, karensdagen är dyr för Kommunals medlemsgrupper. Nu krävs långsiktiga lösningar för att lösa problemen som ger sjuknärvaro – innan de leder till ökade sjukskrivningar.

Kategorier

Sjukskrivning

Men vem kör egentligen? Kommunal granskar busstrafiken

Kollektivtrafiken borde vara en framtidsbransch. Att minska utsläppen i trafiken är viktigt för miljön, och politikerna lovar att prioritera det kollektiva resandet. Men trots detta är det svårt att rekrytera människor som vill arbeta inom busstrafiken. De offentliga upphandlingarna skapar otrygghet för personalen, som har små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Dessutom är det politiska ansvaret otydligt. I Kommunals rapport "Men vem kör egentligen? – En rapport om den upphandlade busstrafiken" granskas styrningen av busstrafiken.

Kategorier

Trafik

Pages