Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Rapport - Deltid som otrygghet och strategi

Många av Kommunals medlemmar arbetar deltid. Orsaken till det varierar. Det har kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för arbetstagaren samt konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet då deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken. Syftet med rapporten "Deltid som otrygghet och strategi - En rapport om deltidsarbete bland Kommunals medlemmar" är att undersöka vilka fler betydelser deltiden har för Kommunals medlemmar.

Kategorier

Anställning

Rapport: Hot och våld mot räddningstjänstpersonal - en lägesrapport

Samhällets livräddare ska känna sig trygga på jobbet. För Kommunal är det en självklarhet. Idag ökar oron för hot och våld inom räddningstjänsten.

Rapport: Efter sista löneutbetalningen

Den här rapporten om privat pensionssparande undersöker vilken roll det privata pensionssparandet spelar för dagens pensionärer, med särskilt fokus på de som tidigare arbetat inom de yrken som Kommunal organiserar.

Kategorier

Pension

Sammanställning av rapporter om otrygga anställningar

Kommunal arbetar för att avskaffa den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstid. Tim- och behovsanställningar ökar särskilt mycket i kvinnodominerade arbetaryrken.

Kommunal släpper ny rapport ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”

Idag presenterar Kommunal rapporten ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”. Rapporten har tillkommit som svar på att Svenskt Näringsliv argumenterat för att det vore rättsligt omöjligt att reglera välfärdsvinsterna. I rapporten klarläggs att så inte är fallet utan att det alltjämt är politikerna som har ansvar och makt att bestämma hur skattemedel ska användas.

Kategorier

Påverkan
Så mycket bättre 2016

Anställda i privat äldreomsorg har lägre lön och sämre villkor

De senaste decenniernas privatiseringar i välfärden har inte lett till bättre villkor för de anställda. Tvärtom. De anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter. Och skillnaderna ökar. På två år har löneskillnaderna mellan privat och kommunalt anställda i äldreomsorgen fördubblats. Det visar den nya rapporten ”Så mycket bättre?: 2016”.

Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården

Vårdrelaterade infektioner är den fjärde största dödsorsaken inom vården och leder årligen till cirka 700 dödsfall. I rena pengar kostar det samhället 3,7 miljarder kronor. Ändå prioriteras inte arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Kommunals rapport ”Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården” visar på en mängd konkreta lösningar – inte minst att uppvärdera lokalvårdarnas livsviktiga arbete.

Rapport från 2010: Kommunalarnas arbetsmarknad – deltidsarbetslöshet

Deltidsarbetslöshet har länge varit ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I den här rapporten från 2010 redovisas hur deltidsbegränsningsregeln slog hårt mot deltidsarbetslösa medlemmar.
Aisha och Lisa, två medlemmar som intervjuats inför rapporten Status: prekär

Status: prekär – en rapport om tidsbegränsat anställda

Tidsbegränsade anställningsformer är vanligast inom kvinnodominerade arbetaryrken. Både tim- och vid behovsanställningar har ökat på arbetsmarknaden under senare år och kryper högre upp i åldrarna – medelåldern inom kommun och landsting var 37 år 2014. Kommunals rapport ”Status: prekär” handlar om tidsbegränsat anställda inom Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort.

Kategorier

Visstid

Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende

Kommunals rapport "Skäligt är inte gott nog - en rapport om äldres boende" beskriver hur det över tid har blivit allt svårare för äldre att få plats på ett äldreboende. För personer över 80 år har andelen med äldreomsorg, hemtjänst eller plats på ett särskilt boende, minskat från 62 procent till 37 procent mellan åren 1980 och 2012. Från år 2000 till 2010 försvann var fjärde boendeplats.

Kategorier

Äldreomsorg

Pages