Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Så mycket bättre 2016

Anställda i privat äldreomsorg har lägre lön och sämre villkor

De senaste decenniernas privatiseringar i välfärden har inte lett till bättre villkor för de anställda. Tvärtom. De anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter. Och skillnaderna ökar. På två år har löneskillnaderna mellan privat och kommunalt anställda i äldreomsorgen fördubblats. Det visar den nya rapporten ”Så mycket bättre?: 2016”.

Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården

Vårdrelaterade infektioner är den fjärde största dödsorsaken inom vården och leder årligen till cirka 700 dödsfall. I rena pengar kostar det samhället 3,7 miljarder kronor. Ändå prioriteras inte arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Kommunals rapport ”Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården” visar på en mängd konkreta lösningar – inte minst att uppvärdera lokalvårdarnas livsviktiga arbete.

Rapport från 2010: Kommunalarnas arbetsmarknad – deltidsarbetslöshet

Deltidsarbetslöshet har länge varit ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I den här rapporten från 2010 redovisas hur deltidsbegränsningsregeln slog hårt mot deltidsarbetslösa medlemmar.
Aisha och Lisa, två medlemmar som intervjuats inför rapporten Status: prekär

Status: prekär – en rapport om tidsbegränsat anställda

Tidsbegränsade anställningsformer är vanligast inom kvinnodominerade arbetaryrken. Både tim- och vid behovsanställningar har ökat på arbetsmarknaden under senare år och kryper högre upp i åldrarna – medelåldern inom kommun och landsting var 37 år 2014. Kommunals rapport ”Status: prekär” handlar om tidsbegränsat anställda inom Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort.

Kategorier

Visstid

Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende

Kommunals rapport "Skäligt är inte gott nog - en rapport om äldres boende" beskriver hur det över tid har blivit allt svårare för äldre att få plats på ett äldreboende. För personer över 80 år har andelen med äldreomsorg, hemtjänst eller plats på ett särskilt boende, minskat från 62 procent till 37 procent mellan åren 1980 och 2012. Från år 2000 till 2010 försvann var fjärde boendeplats.

Kategorier

Äldreomsorg

Arbete på villkor som andra - Dags att styra upp den personliga assistansen!

Kommunals medlemmar älskar sina arbeten – men hatar många gånger sina arbetsvillkor. Branschen personlig assistans utmärker sig särskilt där personliga assistenter är undantagna vanliga arbetsrättsliga regler. Systemet för assistansen behöver styras upp för en ökad professionalisering av yrke och bransch. Det krävs för en höjd verksamhetskvalitet, förbättrad arbetsmiljö och för att säkra förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Flexibilitetens pris - rapport om en vittrande anställningstrygghet i vård och omsorg

Vården och omsorgens anställda är vardagens självklara följeslagare. De tar hand om våra äldre, sköter om våra barn på förskolan, vårdar oss alla när vi blir sjuka. Men de behandlas som om vi inte behöver dem. År efter år förväntas personal inom vård och omsorg fungera och leverera kvalitet utan att få den mest grundläggande anställningstrygghet tillgodosedd.

Styrning för välfärdsproffs

Välfärden är en förutsättning för samhällsekonomin. Men tilliten till välfärden riskerar att minska om marknadsstyrningen tillåts fortsätta. I en ny rapport presenterar Kommunal ett antal konkreta generella förslag för en styrning av välfärden efter New Public Management.

”Fel när vinst blir välfärdens syfte”

Av Kommunals medlemmar som arbetar i privata välfärds­företag svarar 84 procent att de tycker att överskott i skattefinansierad verksamhet i huvudsak ska gå tillbaka till verksamheten och inte till vinstuttag, skriver Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, och Torbjörn Dalin, utredare på Kommunal.

Kommunal om arbetsmarknadspolitik – en strategi för Kommunals arbete

Kommunal företräder medlemmarna när det gäller lön, arbetstider, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor. Men det är också viktigt att bevaka villkoren för alla på arbetsplatsen, oavsett anställningsform eller eventuellt arbetsmarknadspolitiskt program. Uppdraget är att agera på ett klokt sätt för medlemmar, blivande medlemmar och för verksamhetens kvalitet.

Pages