Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Barnskötare och barn på Thors förskola i Solna

Så vill Kommunal minska stressen i förskolan

Idag släpper Kommunal rapporten ”Tid för lärande och omsorg - Så vill Kommunal minska stressen i förskolan”. Rapporten bygger på Kommunals stora medlemsundersökning 2017 som visar att förskolans arbetsmiljö har försämrats.

Ditt barns framtid - Akut brist på yrkesutbildade inom förskola, skola och fritidshem

Allt fler arbetsgivare har svårt att rekrytera nyexaminerade och yrkesutbildade arbetstagare från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram där den största yrkesgruppen är barnskötare. Trots ett stort behov av barnskötare har antalet kommuner som erbjuder yrkesutbildningen successivt minskat under flera år. Avgångseleverna från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram och de vuxna som studerat motsvarande kurser vid Komvux möter samtidigt en arbetsmarknad som karaktäriseras av otrygga anställningar. För att fler unga ska välja en yrkesutbildning för arbete inom förskolan, skolan och fritidshemmen krävs bättre anställningsvillkor och möjlighet till yrkesutveckling.
Trygga famnar sökes - ny rapport om barnskötarnas roll i framtiden förskola

Var tredje barnskötare: bemanningen riskfyllt låg för barnen

Allt fler barnskötare anser att bemanningen på förskolan är så låg att det innebär en risk för barnen varje vecka eller mer. Det visar nya siffror från Kommunals medlemsundersökning som släpps i en ny rapport idag.
Olika slags verktyg för trädgårdsskötsel

Rapport: Rätt arbetsmiljö - Kommunals arbetsmiljöstrategi

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att man ska orka arbeta ett helt arbetsliv, och brister i arbetsmiljön är en viktig orsak till ohälsa. Kommunal arbetar därför på olika sätt för att säkra och förbättra medlemmars arbetsmiljö. Nu kommer Kommunals nya Arbetsmiljöstrategi för 2018. Strategin är tänkt att användas som en handbok och en vägledning i Kommunals arbetsmiljöpolitik.
Tid för mat, Kommunal ger åtta förslag för bättre matlust i äldreomsorgen

Tid för mat - åtta förslag för bättre arbetsvillkor och mer matlust i äldreomsorgen

81 % av alla äldre inom svensk äldreomsorg lider av undernäring eller ligger i riskzonen. Rapporten ”Tid för mat” beskriver hur problemet med utbredd undernäring i hög grad kan kopplas till personalens brist på tid och handlingsutrymme.

Kategorier

Äldreomsorg
Trädgårdsodlare

Rapport: Rätt utbildning - Kommunals utbildningspolitik 2017

Rapporten knyter ihop Kommunals löne- och utbildningspolitik samt beskriver olika utbildningsvägar till Kommunals största yrkesgrupper. Kommunals strategiska arbete ska fokusera på att möjliggöra för medlemmarna att få kontinuerlig yrkes- och kompetensutveckling under hela arbetslivet, vilket bidrar till friska arbetsplatser med högre yrkesstatus och lön samt trygga anställningsvillkor.

Rapport - Deltid som otrygghet och strategi

Många av Kommunals medlemmar arbetar deltid. Orsaken till det varierar. Det har kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för arbetstagaren samt konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet då deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken. Syftet med rapporten "Deltid som otrygghet och strategi - En rapport om deltidsarbete bland Kommunals medlemmar" är att undersöka vilka fler betydelser deltiden har för Kommunals medlemmar.

Kategorier

Anställning

Rapport: Hot och våld mot räddningstjänstpersonal - en lägesrapport

Samhällets livräddare ska känna sig trygga på jobbet. För Kommunal är det en självklarhet. Idag ökar oron för hot och våld inom räddningstjänsten.

Rapport: Efter sista löneutbetalningen

Den här rapporten om privat pensionssparande undersöker vilken roll det privata pensionssparandet spelar för dagens pensionärer, med särskilt fokus på de som tidigare arbetat inom de yrken som Kommunal organiserar.

Kategorier

Pension

Sammanställning av rapporter om otrygga anställningar

Kommunal arbetar för att avskaffa den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstid. Tim- och behovsanställningar ökar särskilt mycket i kvinnodominerade arbetaryrken.

Pages