Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Skatteväxling för välfärden

Välfärdsskatt – en statlig inkomstskatt för ett permanent välfärdslyft

För Kommunal är det självklart att vård, skola och omsorg ska vara tillgängliga för alla på samma villkor. Det är behovet som ska styra, inte individens ekonomiska förutsättningar. För medlemmarna i Kommunal är det viktigt att en generell välfärd av hög kvalitet som finansieras via skattsedeln behålls också i en framtida skattereform.
Äldreomsorg

Svenska språket - A och O inom äldreomsorgen

Med satsningar på språkutveckling på jobbet kan missförstånd undvikas och patientsäkerheten i äldreomsorgen förbättras. Goda kunskaper i svenska språket är nödvändiga för trivseln i arbetslaget, relationen till de äldre och möjligheterna för dig som anställd att kommunicera med din chef. Det konstaterar Kommunal i en ny rapport om språket.

Kategorier

Äldreomsorg
Kongressen 2019 - Hampus Andersson

Kommunal ska driva frågan om arbetstidskonton

Arbetstiden är en fråga som engagerar medlemmarna och hela sextiosex motioner tar upp någon form av arbetstidsförkortning. Kongressen beslutar nu att arbetstidskonton ska beredas och diskuteras på höstens avtalskonferenser.

Kategorier

Arbetstid
Ge räddningstjänsten möjlighet att bli ännu bättre

Kommunal släpper ny rapport med skarpa förslag för räddningstjänsten!

Idag släpper Kommunal rapporten "Bättre förutsättningar för räddningstjänsten". Syftet med rapporten är att skapa en bild av arbetssituationen och arbetsmiljön inom räddningstjänsten. En tydlig slutsats är att ökad bemanning måste till för att garantera de anställda vid räddningstjänsten en god arbetsmiljö.
Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet

Ny rapport: Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet

Kommunal släpper idag en ny rapport som både kartlägger och analyserar utvecklingen av välfärdsteknik med fokus på hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Digitalisering och arbetstillfällen

Digitalisering och arbetstillfällen - Hur kommer automatisering att påverka antalet arbetstillfällen inom Kommunals yrkesområden?
Bild på barnskötare med barn

De oumbärliga: Kommunals professionsstrategi för barnskötare

Kvalitet i förskolan betyder en god bemanning men yrkeskunnig personal och kontinuitet i arbetslaget. För att barnskötares yrkesroll ska kunna stärkas och arbetsvillkoren förbättras behövs ett strategiskt förändringsarbete på många olika nivåer. Den här professionsstrategin ska ses som en handbok och en vägledning i Kommunals fortsatta arbete för att stärkta professionen för barnskötare.
Yeshiwork Wondmeneh

Kommunals nya handlingsplan för mångfald, lika behandling och mot diskriminering

Nu tar Kommunal ytterligare ett kliv framåt i arbetet för alla människors lika värde. En ny handlingsplan för mångfald, lika behandling och mot diskriminering har tagits fram.

Kartläggning av utbildningsvägar inom de gröna näringarna

Inom de gröna näringarna finns det flera utmaningar på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om ett generationsskifte, verksamhetsförändringar och brist på yrkesutbildad arbetskraft. Den här rapporten innehåller en kartläggning av de vanligaste utbildningsvägarna inom branschen.
Undersköterska i äldreomsorg

Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg

Kommunals rapport ”Så mycket bättre? 2018 - En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg” visar på att vinst i äldreomsorgen i stor utsträckning kan kopplas till besparingar på löner, bemanning och arbetsmiljö. Vinstdriven äldreomsorg erbjuder i genomsnitt sämre villkor på alla jämförbara områden.

Pages