"Vår ambition har varit välavvägda undantag"


Drygt två veckor har gått sedan förhandlingarna om dygnsviloregler på bilaga R och J avslutades. Bilagorna omfattar räddningstjänst respektive jourarbeten, som personlig assistans och LSS. Vi ställde några fördjupande frågor till avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Johan Ingelskog
Johan Ingelskog, avtalssekreterare
Foto: Kommunal

Nu har det gått ett par veckor sedan förhandlingarna avslutades. Hur verkar resultatet ha tagits emot? 

Jag tycker det verkar ha tagits väl emot av de flesta. Vi vet ju att det är många medlemmar som har reagerat starkt på de här förändringarna och det förstår jag. Nu har vi en lösning som förhoppningsvis kommer täppa till där det behövs, och öppna upp där det behövs. Det är faktiskt något av det svåraste när man förhandlar ett så här stort avtal. 

Vad har Kommunal haft för ingång i förhandlingarna? 

Det här har ju varit väldigt speciella förhandlingar. De har skett under fredsplikt, vilket kan göra det ännu svårare än vanligt att komma till en överenskommelse. Dessutom är det varken på vårt eller arbetsgivarnas initiativ, utan vi har fått i uppgift att tillsammans, med hjälp av förhandlingar, omhänderta den här kritiken från EU. Våra tre ingångsvärden har varit: skapa en möjlighet till undantag inom ramen för EU-direktivet, säkra fackligt inflytande samt trygga och tydliggöra individens rätt till vila i direkt anslutning till ett långt pass.

Vad består lösningen i? 

Från och med den 1 februari nästa år kommer nya regler att gälla på bilaga R (räddningstjänst) och bilaga J (jour). Då kommer man kunna lägga pass på upp till 20 timmar, i de fall verksamheten kräver det. För att kunna förlägga tjänstgöringstid på upp till 24 timmar finns en möjlighet att söka dispens, och den regleringen finns i HÖK AB. För personliga assistenter krävs inte dispens, men däremot MBL-förhandling. Läs mer om dispensförfarandet här.

Hur kommer det sig att gränsen går just vid 20 timmar? 

En väldigt stor utmaning för många av medlemmarna i Kommunal är att man har en ohållbar schemaläggning. Man kanske slutar sent på kvällen och ska vara tillbaka tidigt på morgonen. Man jobbar långa pass och behöver täcka upp för tomma schemarader. Många arbetsgivare har därför, lite slentrianmässigt, byggt bort rätten till 11 timmars dygnsvila och allt som oftast gått ner till 9 timmar. Det ett enormt bekymmer som vi tampas med varje dag och de här problemen ville vi verkligen komma åt i förhandlingarna före jul. Då var det undantaget på 20 timmar som förhandlingarnas givanden och taganden slutade i. 

Sedan var vår ambition hela tiden att hitta välavvägda undantag i bilagorna och det har vi verkligen haft tuffa förhandlingar med motparten om. Men vår delegation och övriga medlemmar har ju varit väldigt tydliga med vad vi skulle driva.

Hur tror du att det kommer bli framöver, kommer de som behöver det kunna jobba 24-timmarspass? 

Det vi har landat i är ju tre olika lösningar, kan man säga. Alla verksamheter (som har behovet) har möjlighet att söka dispens via skrivningen i HÖK AB, och det gäller ju även räddningstjänst, men där finns en särskild skrivning som ringar in deras behov. Och sedan finns den tredje lösningen för personlig assistans där dispens inte krävs, men dock MBL-förhandling. 

– Exakt hur detta kommer fungera i praktiken är för tidigt att säga. Dispensen ska ju ges av en nämnd som inte är tillsatt än, och inga dispensansökningar är ju prövade eftersom detta är en helt ny reglering. Men nu väntar ju en hel del vridande och vändande på detta, både för oss internt i Kommunal och med arbetsgivarna. Hur vill vi ha det? Vilka schemaläggningar är tänkbara? Finns det möjlighet att bli fler på arbetsplatsen? Vi behöver stöta och blöta med våra fackliga företrädare och vår motpart lär behöva göra detsamma i sina led. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar