Resurserna hamnar inte på rätt plats i Varberg- och Falkenbergs kommun


2015-09-18

I en debattartikel ”Vad hjälper det om nya resurser inte hamnar där de behövs” publicerad i Hallands Nyheter 8/5 2015, skriver Maria Jörmalm Andersson, sektionsordförande Kommunal Falkenberg och Lena Johansson, sektionsordförande Kommunal Varberg en replik till ledaren 8/4 2015 i samma tidning.

OMSORGEN. Maria Haldestens text om hur äldres behov bör styra bemanningen innehåller viktiga iakttagelser; att ansvariga tar beslut, i äldrevården, mot bättre vetande och att underbemannigen inom äldreomsorgen påverkar hela vården negativt är riktiga iakttagelser. Att äldre demenssjuka far illa på grund av bemanningsbrist är inget nytt, och bekräftar den bild som anställda inom demensvården själva ger.

Det är senare i texten som Haldesten blir otydlig. Haldesten fortsätter berätta att Varberg och Falkenberg har fått förstärkta resurser inom äldrevården. Ja, man har infört kvalitetsombud, det är bra, men det har inte blivit högre bamanning ut på golvet.

Vi har fortfarande demensboende där personal är själva med upp till åtta dementa på kvällen. Två avdelningar får dela på en löpare som springer emellan och hjälper till. Nattetid är det inte bemannat på varje våningsplan eller varje hus. Exempel: nattpersonal på två personer ska bemanna tre våningar eller ännu värre, tre nattpersonal ska bemanna fyra olika hus. Bara vid extra ordinaära tillfällen har vi fått extra personal som beordrats in för att sitta vak.

- Fortfarande får vi höra att vi ska låta dörrarna stå öppna, så vi kan titta in hos de demenssjuka när vi går förbi för att ta hand om annat, säger en undersköterska Kommunal varit i kontakt med.

De extra resurserna måste hamna på rätt ställe, för att kvalitetssäkra vården och underlätta vårdinsatserna. Det är bra med kvalitetsombud, men vi måste också bli fler som tar hand om de äldre.

Dela sidan